เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts วิดีโอสอนใช้ สินค้า/บริการ ขั้นตอนแบบละเอียด

สร้างวิดีโอซีรีส์ที่นำเสนอขั้นตอนและบทแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อช่วยผู้ใช้ในการใช้ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ของเราอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นที่การระบุ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ไปจนถึงการใช้ฟีเจอร์ที่ซับซ้อน ทุกวิดีโอจะมีความลึกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการใช้งาน.

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts วิดีโอสอนใช้ สินค้า/บริการ ขั้นตอนแบบละเอียด

# ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts

คำสั่ง "Compose a script for a video series that provides step-by-step guides and tutorials for using our [insert product/service]" เป็นคำสั่งที่เรียกใช้ ChatGPT เพื่อขอให้รองรับการสร้างสคริปต์สำหรับวิดีโอซีรีส์ที่มีไว้เพื่อให้คำแนะนำและสอนการใช้ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ที่เกี่ยวข้อง

# ความหมายของคำสั่ง

คำสั่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ที่รวมถึงขั้นตอนต่อขั้น และบทแนะนำที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ดูสามารถใช้ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ได้อย่างถูกต้อง

# วิธีใช้

1. **ระบุผลิตภัณฑ์/บริการ:** ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ที่ต้องการให้สคริปต์ประกอบ เช่น "Compose a script for a video series that provides step-by-step guides and tutorials for using our new project management software."

2. **เซตความลึกของแนวคิด:** ระบุระดับความลึกที่ต้องการจาก ChatGPT เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ระเบียบและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของวิดีโอซีรีส์ของคุณ เช่น "Provide a script with a depth suitable for beginners in project management."

3. **แนะนำภาพรวมของวิดีโอ:** ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของวิดีโอที่คุณต้องการ เช่น "Include an introduction video that explains the key features of our project management software."

4. **ระบุรูปแบบและระยะเวลา:** กำหนดรูปแบบของวิดีโอและระยะเวลาที่ต้องการ เช่น "Create tutorial videos with a maximum duration of 5 minutes each."

# ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง

1. **Use Case 1: สคริปต์สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์การจัดการโปรเจกต์ (Project Management Software)**
   - **คำสั่ง:** "Compose a script for a video series that provides step-by-step guides and tutorials for using our project management software."
   - **ตัวอย่างคำสั่ง:** "Introduce the key features of the project management software in the first video, and then create subsequent videos explaining how to create and manage tasks, collaborate with team members, and generate reports."

2. **Use Case 2: สคริปต์สำหรับการใช้งานบริการออนไลน์ (Online Service)**
   - **คำสั่ง:** "Compose a script for a video series that provides step-by-step guides and tutorials for using our online service."
   - **ตัวอย่างคำสั่ง:** "Begin with an overview video highlighting the benefits of our online service, followed by instructional videos on account setup, navigating the platform, and utilizing advanced features."

ลองปรับแต่งคำสั่งและข้อมูลตามที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของวิดีโอซีรีส์ของคุณมากที่สุด

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ