เทคนิคการเขียน ChatGPT Prompts ออกแบบโฆษณาแบนเนอร์ที่น่าสนใจสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

วิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างโฆษณาแบนเนอร์ที่มีความน่าสนใจและเป็นประสิทธิภาพสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ คำสั่งร้องขอให้ใช้ภาพประกอบที่น่าสนใจและข้อความที่กระชับเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ

เทคนิคการเขียน ChatGPT Prompts ออกแบบโฆษณาแบนเนอร์ที่น่าสนใจสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Design an eye-catching banner ad for our [insert product/service] to be displayed on a popular industry-related website. Use persuasive visuals and concise text."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ออกแบบโฆษณาแบนเนอร์ที่น่าสนใจสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการโฆษณา โฆษณานี้จะถูกแสดงบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง คำสั่งร้องขอการใช้ภาพประกอบที่น่าสนใจและข้อความที่กระชับเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และสร้างสิ่งที่น่าสนใจเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการโฆษณาในส่วน "[insert product/service]" ของคำสั่ง นี่เป็นส่วนที่คุณควรแทนที่ด้วยข้อมูลที่เป็นหัวข้อของโฆษณาของคุณ เช่น "Design an eye-catching banner ad for our new smartphone" หรือ "Design an eye-catching banner ad for our digital marketing services."
   - คำสั่งเน้นให้ใช้ภาพประกอบที่น่าสนใจ แนะนำที่ควรมีการอธิบายว่าคุณต้องการอะไรในภาพประกอบ เช่น "Include a striking image of our smartphone with a sleek design and vibrant screen."
   - คำสั่งร้องขอข้อความที่กระชับ โดยระบุว่าควรมีข้อความอย่างไร เพื่อดึงดูดความสนใจ เช่น "Write a compelling tagline that highlights the smartphone's key features."
   - ระบุเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณที่คุณต้องการแสดงโฆษณาบน นี่ควรเป็นเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมและเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่น "to be displayed on a popular tech news website."

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   a. ให้ ChatGPT ออกแบบโฆษณาแบนเนอร์สำหรับการโฆษณาสินค้าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปบนเว็บไซต์ข่าวเทคโนโลยียอดนิยม:
   "Design an eye-catching banner ad for our latest high-performance laptop to be displayed on a popular tech news website. Use a compelling image showcasing the laptop's sleek design and powerful performance. Write a catchy tagline that highlights its lightning-fast speed and long battery life."

   b. ให้ ChatGPT ออกแบบโฆษณาแบนเนอร์สำหรับการโฆษณาบริการการตลาดดิจิทัลบนเว็บไซต์สื่อออนไลน์เกี่ยวกับการตลาด:
   "Design an eye-catching banner ad for our digital marketing services to be displayed on a popular online media website. Use an engaging image that represents the world of digital marketing, such as graphics and online ads. Craft a concise tagline that conveys the effectiveness of our digital marketing strategies."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ