เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts โปสเตอร์งานสัมมนาเสมือน: โอกาสที่น่าตื่นเต้นจากบริษัทเรา

ออกแบบโปสเตอร์หรือฟลายเออร์ที่น่าสนใจสำหรับงานสัมมนาเสมือนหรือกิจกรรมการรับสมัครงานที่จัดโดยบริษัทของเรา! โปรโมทโอกาสที่ไม่ควรพลาด เชื่อมต่อกับผู้นำในวงการ, สำรวจทางอาชีพ, และมีส่วนร่วมในเวิร์กช็อปที่ท้าทาย

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts โปสเตอร์งานสัมมนาเสมือน: โอกาสที่น่าตื่นเต้นจากบริษัทเรา

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง: "Design an eye-catching poster or flyer for a virtual career fair or talent recruitment event hosted by our company."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ออกแบบโปสเตอร์หรือฟลายเออร์ที่น่าสนใจสำหรับงานสัมมนาหรือกิจกรรมการรับสมัครงานที่จัดขึ้นในรูปแบบเสมือน โดยระบุว่างานนี้จัดขึ้นโดยบริษัทของเรา (our company) 

3. แนะนำวิธีใช้:

- เลือกใช้คำสั่งอย่างชัดเจนและกระชับ เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจและสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโปสเตอร์หรือฟลายเออร์
- ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงาน และทำให้ ChatGPT เข้าใจลักษณะของงานและผู้เข้าร่วมที่เป้าหมาย
- ระบุข้อความหรือข้อมูลที่ควรปรากฎในโปสเตอร์ เช่น วันเวลา, สถานที่, บรรยายงาน, ประโยชน์, และข้อมูลติดต่อ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: ขอให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาโปสเตอร์ที่เน้นไปที่ความน่าสนใจของงาน

คำสั่ง:
"Design an eye-catching poster that highlights the exciting opportunities at our upcoming virtual career fair. Emphasize the chance to connect with industry leaders, explore career paths, and participate in insightful workshops."

Use Case 2: ขอให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาโปสเตอร์ที่เน้นไปที่ความสามารถและคุณสมบัติที่บริษัทค้นหา

คำสั่ง:
"Create a compelling flyer for our virtual talent recruitment event. Highlight the qualities and skills we are seeking in potential candidates. Include information on the application process, benefits, and the chance to join a dynamic team."

ผ่านขั้นตอนนี้, คุณสามารถทำให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคำสั่ง ChatGPT Prompts ของคุณได้แบบมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ