การออกแบบ AI ChatGPT Prompts สร้างบทความโซเชียลมีเดีย: ไฮไลท์วัฒนธรรมบริษัทและความสำเร็จของทีม

เรียกให้ ChatGPT สร้างบทความหรือโพสต์ทางโซเชียลมีเดียที่เน้นที่ไฮไลท์ของวัฒนธรรมบริษัทรวมถึงการโปรโมตพลเยี่ยมและความสำเร็จของทีมงาน ระบุขอบเขต, ข้อมูลที่ต้องการ, และสไตล์ที่ต้องการให้โพสต์มีความเป็นมาตรฐาน ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts สร้างบทความโซเชียลมีเดีย: ไฮไลท์วัฒนธรรมบริษัทและความสำเร็จของทีม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Write a series of social media posts sharing company culture highlights, including employee spotlights and team achievements."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่กำหนดให้ ChatGPT สร้างบทความหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งปันไฮไลท์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัท ซึ่งรวมถึงการโปรโมตพลเยี่ยมและความสำเร็จของทีมงาน

3. แนะนำวิธีใช้:
   - กำหนดขอบเขตของโพสต์: ระบุว่าความยาวหรือรูปแบบที่ต้องการ เช่น "Write a series of three social media posts, each consisting of 2-3 sentences."
   - ระบุข้อมูลที่ต้องการ: ระบุว่าต้องการมีข้อมูลไหนบ้าง เช่น "Include highlights of recent team achievements, share a short employee spotlight in each post."
   - ระบุสไตล์: ระบุว่าโพสต์ควรมีสไตล์ใด เช่น "Maintain a positive and engaging tone, use a friendly and informal language."

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   Use Case 1:
   - คำสั่ง: "Write a series of three social media posts, each consisting of 2-3 sentences, highlighting recent team achievements and employee spotlights."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Craft a post celebrating the successful completion of the XYZ project. Include a brief mention of the team's dedication and hard work."

   Use Case 2:
   - คำสั่ง: "Create a social media post with a positive and engaging tone, showcasing an employee spotlight and mentioning a recent accomplishment of the team."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Draft a post featuring our Employee of the Month, Jane Doe. Highlight her contributions and tie it into the team's recent milestone in surpassing sales targets."

   Use Case 3:
   - คำสั่ง: "Write a social media post that captures the company's friendly culture and recent team achievements in a concise manner."
   - ตัวอย่างคำสั่ง: "Compose a post reflecting our vibrant company culture, showcasing a recent team success. Keep it brief, and infuse positivity throughout the message."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ