การใช้ AI ChatGPT Prompts พัฒนากลยุทธ์เนื้อหาสำหรับซีรีส์วิดีโอที่สำรวจอนาคตของพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค

สร้างกลยุทธ์สารสนเทศเพื่อซีรีส์วิดีโอที่สำรวจเรื่องราวของพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการนำเสนอแนวคิดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของพลังงานทดแทนในพื้นที่นี้ โดยเน้นที่ทุนการลงทุน, นวัตกรรม, และมุมมองของนักวิจัย

การใช้ AI ChatGPT Prompts พัฒนากลยุทธ์เนื้อหาสำหรับซีรีส์วิดีโอที่สำรวจอนาคตของพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ชุดคำสั่ง: "Develop a content strategy for a video series exploring the future of renewable energy in [insert region]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ช่วยในการพัฒนากลยุทธ์สารสนเทศสำหรับซีรีส์วิดีโอที่สำรวจเรื่องราวของพลังงานทดแทนในพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดยจะต้องมีการนำเสนอแนวคิดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของพลังงานทดแทนในพื้นที่นั้นๆ.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - กำหนดพื้นที่: ระบุพื้นที่ที่ต้องการสำรวจ (เช่น "Develop a content strategy for a video series exploring the future of renewable energy in Southeast Asia").
   - ระบุภาพรวม: ระบุประเภทของข้อมูลและการนำเสนอที่ต้องการ (เช่น แนวคิด, ทุน, นวัตกรรม, ภูมิศาสตร์).
   - กำหนดกลุ่มเป้าหมาย: ระบุกลุ่มเป้าหมายของซีรีส์ (เช่น นักศึกษา, นักวิจัย, ประชาชนทั่วไป).
   - แสดงแนวคิด: ขอความช่วยเหลือในการเสนอแนวคิดสารสนเทศและเนื้อหาสำหรับซีรีส์วิดีโอ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างแนวคิดเกี่ยวกับทุนการลงทุนในพลังงานทดแทนในตลาดในตอนแรกของซีรีส์.
     - คำสั่ง: "Develop a content strategy for a video series exploring the future of renewable energy investments in Southeast Asia."

   - Use Case 2: นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนวัตกรรมในพลังงานทดแทนในภูมิภาคยุโรป.
     - คำสั่ง: "Develop a content strategy for a video series exploring innovative trends in renewable energy in Europe."

   - Use Case 3: สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอเมริกาเหนือ.
     - คำสั่ง: "Develop a content strategy for a video series exploring the connection between renewable energy and climate change in North America."

   ด้วยคำสั่งชุดนี้และการปรับแต่งเพิ่มเติม, คุณสามารถทำให้ ChatGPT ส่งคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างซีรีส์วิดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตของพลังงานทดแทนในพื้นที่ที่กำหนดไว้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ