วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกแบบ Interactive เพื่ออธิบายวิธี สินค้หรือบริการ ช่วยแก้ไขท้าทายสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรม

คำสั่งนี้เป็นคำสั่งสำหรับการสร้างอินโฟกราฟิกแบบ Interactive เพื่ออธิบายว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เรากำลังนำเสนอ โปรโมทคุณสมบัติที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่เลือก

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกแบบ Interactive เพื่ออธิบายวิธี สินค้หรือบริการ ช่วยแก้ไขท้าทายสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
Prompt: "Create an interactive infographic explaining how our [insert product/service] can solve specific challenges for businesses in [insert industry]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - ในคำสั่งนี้, คุณถูกข้อเสนอให้สร้างอินโฟกราฟิกที่ประกอบอธิบายถึงว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ได้ระบุชื่อของเรานั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ระบุไว้เช่นกัน

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ในการใช้คำสั่งนี้, ควรเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เป้าหมายไว้
   - ระบุชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการและระบุอุตสาหกรรมที่เป้าหมาย
   - เน้นที่ข้อมูลที่สามารถแสดงถึงว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเป็นวิธีที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เป้าหมายพบประจำ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - **Use Case 1: บริการคลาวด์เพื่อธุรกิจที่ใหญ่**
     - **Prompt:**
       "Create an interactive infographic explaining how our cloud services can enhance efficiency and security for large-scale enterprises."
     
   - **Use Case 2: ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการสำหรับโรงงานผลิต**
     - **Prompt:**
       "Create an interactive infographic explaining how our manufacturing management software can streamline operations for factories and improve overall productivity."

   - **Use Case 3: บริการการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจท้องถิ่น**
     - **Prompt:**
       "Create an interactive infographic explaining how our digital marketing services can boost visibility and customer engagement for local businesses."
   
   - **Use Case 4: หลักสูตรออนไลน์สำหรับธุรกิจการศึกษา**
     - **Prompt:**
       "Create an interactive infographic explaining how our online courses can address the specific learning needs of educational institutions and empower their students."

สำคัญ: 
- การให้คำแนะนำทีละขั้นตอนจะช่วยให้เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งได้ที่ถูกต้อง
- การเตรียมข้อมูลเป้าหมายที่ตั้งไว้ในคำสั่งจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์และเป็นประสบการณ์ที่น่าพอใจจาก ChatGPT

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ