เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts คู่มือวิดีโอเทคนิคขั้นสูง: การใช้ สินค้าหรือบริการของเราอย่างเป็นมืออาชีพ

สร้างคู่มือวิดีโอเทคนิคขั้นสูงที่นำเสนอเทคนิคและวิธีการใช้ [insert product/service] อย่างเป็นมืออาชีพในชุดคำแนะนำที่สร้างขึ้นโดย ChatGPT. เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญและวิธีการเลี่ยงปัญหาที่เป็นไปได้ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราที่ไม่ได้ระบุชื่อ ด้วยวิดีโอที่เป็นมือใหม่ทุกตอน

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts คู่มือวิดีโอเทคนิคขั้นสูง: การใช้ สินค้าหรือบริการของเราอย่างเป็นมืออาชีพ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่งที่ให้มาคือ "Write a script for a video tutorial series on advanced techniques for using our [insert product/service]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ (script) สำหรับการสร้างวิดีโอที่เป็นชุดคำแนะนำ (tutorial series) เกี่ยวกับเทคนิคขั้นสูงในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่ไม่ได้ระบุชื่อ (ใช้ [insert product/service] เพื่อแทน).

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ในการใช้คำสั่งนี้, ควรระบุชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่เป็นประเภทหนึ่งที่ต้องการสร้างวิดีโอคำแนะนำสำหรับเทคนิคขั้นสูง.
   - สามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ที่เน้นเทคนิคขั้นสูง.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างสคริปต์เกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานขั้นสูงของผลิตภัณฑ์ "SmartAnalytics."
     - คำสั่ง: "Write a script for a video tutorial series on advanced techniques for using our SmartAnalytics."

   - Use Case 2: สร้างสคริปต์เกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานขั้นสูงของบริการ "CloudOptimizer."
     - คำสั่ง: "Write a script for a video tutorial series on advanced techniques for using our CloudOptimizer."

   - Use Case 3: สร้างสคริปต์เกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานขั้นสูงทั่วไป (ไม่ระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการ)
     - คำสั่ง: "Write a script for a video tutorial series on advanced techniques for using our [insert product/service]." (และเพิ่มรายละเอียดที่ต้องการ)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ