วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบโปสเตอร์และแบนเนอร์งานสัมมนาอุตสาหกรรมเสมือน

คำสั่งเพื่อให้ ChatGPT ออกแบบโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่น่าสนใจสำหรับงานสัมมนาอุตสาหกรรมเสมือนที่บริษัทของคุณจะนำเสนอบรรยายหลัก

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ออกแบบโปสเตอร์และแบนเนอร์งานสัมมนาอุตสาหกรรมเสมือน

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - `Design an eye-catching poster or banner for a virtual industry conference where our company will be presenting a keynote.`

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT ออกแบบโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่น่าสนใจสำหรับงานสัมมนาอุตสาหกรรมเสมือนที่บริษัทจะมีการนำเสนอการบรรยายหลัก

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุข้อมูลอย่างชัดเจน: ระบุข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาอุตสาหกรรมที่ต้องการโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ เช่น วันที่, เวลา, บรรยายหลัก, และชื่อบริษัทของคุณ.
   - ระบุเนื้อหาที่ต้องการ: อธิบายเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณต้องการให้มีในโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ เช่น โปรโมทบรรยาย, โลโก้บริษัท, ภาพประกอบ, หรือข้อมูลสำคัญอื่น ๆ.
   - ระบุความต้องการการออกแบบ: ระบุลักษณะหรือคุณสมบัติที่คุณต้องการให้โปสเตอร์หรือแบนเนอร์มี เช่น สีที่ต้องการ, รูปแบบเฉพาะ, หรือข้อความที่ต้องการให้เน้น.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: ขอโปสเตอร์สำหรับงานสัมมนาทางอุตสาหกรรม
     - Command: `Design a visually appealing poster for an upcoming virtual industry conference. Include the event details such as date, time, and our company name prominently. Use a modern and professional theme.`
   
   - Use Case 2: ขอแบนเนอร์โปรโมทบรรยายหลักของบริษัท
     - Command: `Create a banner to promote our company's keynote presentation at the virtual industry conference. Emphasize the topic, include our logo, and use a dynamic color scheme to grab attention.`

สำคัญ:
- การระบุข้อมูลและความต้องการเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ ChatGPT สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ
- การใช้คำสั่งที่ชัดเจนและถูกต้องจะช่วยลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลลัพธ์

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ