ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts ประกาศความสำเร็จ! บริษัท ได้รับการรับรองด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

แสดงความยั่งยืนและความสำเร็จของ ชื่อบริษัท ในการได้รับการรับรองด้านความยั่งยืน กับประกาศที่เป็นเอกลักษณ์ เน้นที่ความทุ่มเทในการสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts ประกาศความสำเร็จ! บริษัท ได้รับการรับรองด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

**ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่ง "Compose a press release to announce our company's achievement of a significant sustainability certification" ต้องการให้ ChatGPT สร้างข้อความประกาศเกี่ยวกับความสำเร็จในการได้รับการรับรองด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ โปรแปรงท์นี้ต้องการผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของข่าวประกาศ เน้นไปที่ความยั่งยืนและความสำเร็จที่ได้รับการรับรอง

**ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**

โปรแปรงท์นี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างข้อความประกาศที่เน้นความสำเร็จของบริษัทในการได้รับการรับรองด้านความยั่งยืน โดยมีลักษณะเนื้อหาเป็นเชิงบวกและโปรโมทความยั่งยืนของบริษัท

**วิธีการใช้:**

1. **กำหนดคำสั่งเป็นชุดคำถาม:**
   - คำสั่งควรเป็นชุดคำถามที่ชัดเจนและโดยตรง เช่น "Compose a press release to announce our company's achievement of a significant sustainability certification."

2. **ระบุรายละเอียดที่ต้องการ:**
   - ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการในประกาศ เช่น "Include details about the certification, its significance, and any notable efforts by the company in achieving sustainability goals."

3. **เพิ่มข้อมูลส่วนตัว (optional):**
   - หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในข้อความ เช่น "Ensure the press release reflects our company values and commitment to environmental responsibility."

**ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

1. **เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำเร็จ:**
   - "Compose a press release to highlight our recent sustainability certification, emphasizing the company's dedication to environmentally friendly practices and outlining specific achievements in the certification process."

2. **เน้นความยั่งยืนของบริษัท:**
   - "Create a press release showcasing our achievement in obtaining a sustainability certification. Emphasize the long-term commitment of our company to sustainable business practices and its positive impact on the environment."

3. **ลงทัณฑ์ความรับรอง:**
   - "Draft a press release announcing our company's attainment of a major sustainability certification. Highlight the significance of the certification in acknowledging our efforts towards environmental responsibility and sustainable business operations."

**สำคัญ:**
ในการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts, ควรตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความตรงตามที่คาดหวังและเพื่อปรับปรุงต่อไปถ้าจำเป็น การเพิ่มรายละเอียดที่ชัดเจนในคำสั่งจะช่วยให้ผลลัพธ์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ