ใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์วิดีโอลูกค้าประจำ เน้นความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

ใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างสคริปต์วิดีโอลูกค้าประจำที่เน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณและได้รับผลลัพธ์ที่โดดเด่น ติดตามข้อมูลและคำแนะนำเพื่อสร้างเนื้อหาวิดีโอที่เป็นประจำลูกค้าที่น่าภูมิใจและสร้างความเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ.

ใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์วิดีโอลูกค้าประจำ เน้นความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ:
"Write a script for a customer testimonial video featuring a satisfied client who used our [insert product/service] to achieve outstanding results."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกใช้ ChatGPT เพื่อขอให้ระบบสร้างสคริปต์ (script) สำหรับวิดีโอประจำลูกค้า (customer testimonial video) ที่เน้นในการแสดงความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทของคุณและได้รับผลลัพธ์ที่โดดเด่น.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยเรียกใช้ ChatGPT โดยใช้โปรโตคอล API หรือหน้าเว็บของ OpenAI หากคุณใช้ OpenAI GPT-3 หรือ GPT-4.
   - นำคำสั่งตัวอย่างมาใช้และแทนส่วน [insert product/service] ด้วยชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการให้ลูกค้าส่งความพึงพอใจเกี่ยวกับมัน.
   - คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเสริมเช่นลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ, ผลลัพธ์ที่ลูกค้าได้รับ, หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้แก่ระบบ.
   - คุณสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดีโอที่คุณต้องการ เช่น ความยาว, รูปแบบ, หรือสไตล์การบรรยาย.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สคริปต์วิดีโอลูกค้าประจำสำหรับผลิตภัณฑ์
     - คำสั่ง: "Write a script for a customer testimonial video featuring a satisfied client who used our revolutionary cleaning product to achieve outstanding results."
   
   - Use Case 2: สคริปต์วิดีโอลูกค้าประจำสำหรับบริการ
     - คำสั่ง: "Create a script for a customer testimonial video featuring a satisfied client who used our professional landscaping service to achieve an impressive garden transformation."
   
   - Use Case 3: สคริปต์วิดีโอลูกค้าประจำที่ระบุข้อมูลเพิ่มเติม
     - คำสั่ง: "Write a script for a customer testimonial video featuring a delighted customer who utilized our state-of-the-art fitness app to lose 20 pounds in just 2 months. Include details about their experience and results."

ในทุกกรณีข้างต้น, ChatGPT จะสร้างสคริปต์วิดีโอที่เน้นความพึงพอใจของลูกค้าและการบรรยายผลลัพธ์ที่โดดเด่นที่มาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุในคำสั่ง. แต่คุณสามารถปรับแต่งสคริปต์ต่อไปหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือการดำเนินการเพิ่มเติมในการสร้างวิดีโอลูกค้าประจำของคุณในภายหลัง.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ