คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างภาพข้อมูล: การเติบโตของบริษัทเราในเรื่องรายได้และส่วนแบ่งตลาด

ในงานนี้เราขอให้ ChatGPT สร้างภาพข้อมูลที่สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทของเรา โดยในภาพข้อมูลนี้จะเน้นที่การเติบโตของรายได้และส่วนแบ่งตลาดของเรา กรุณาอธิบายโครงสร้าง, รูปแบบ, และข้อมูลที่ต้องการในภาพข้อมูลนี้

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างภาพข้อมูล: การเติบโตของบริษัทเราในเรื่องรายได้และส่วนแบ่งตลาด

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่ง ChatGPT Prompts ในกรณีนี้คือ "Create a visual infographic summarizing our company's growth in terms of revenue and market share."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**

คำสั่งนี้ต้องการให้ ChatGPT สร้างภาพข้อมูล (infographic) ที่สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทของเราโดยใช้เกณฑ์เป็นรายได้และส่วนแบ่งตลาด

**3. แนะนำวิธีใช้:**

- **กำหนดโครงสร้าง:** กำหนดโครงสร้างของ infographic ที่คาดหวัง, รวมถึงชนิดข้อมูลที่ต้องการใน infographic เช่น รายได้ทุก ๆ ปี, ส่วนแบ่งตลาด, และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

- **ใช้คำสั่งอธิบาย:** เพิ่มคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้ ChatGPT ทราบว่าควรโฟกัสไปที่ข้อมูลใดบ้าง และวิธีการนำข้อมูลนั้นมาสร้าง infographic.

- **การกำหนดรูปแบบ:** สามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอข้อมูล เช่น กราฟ, แผนภูมิ, หรือตารางที่ต้องการ.

- **การขอข้อมูลเพิ่มเติม:** ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, สามารถขอให้ ChatGPT ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้.

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

- **Use Case 1: สร้าง Infographic รายได้ปีล่าสุด**
  - คำสั่ง: "Create a visual infographic summarizing our company's revenue growth in the last fiscal year."

- **Use Case 2: สร้าง Infographic ส่วนแบ่งตลาดใน 5 ปีที่ผ่านมา**
  - คำสั่ง: "Generate an infographic illustrating our market share evolution over the past 5 years."

- **Use Case 3: ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมของการเติบโต**
  - คำสั่ง: "Provide additional information on overall growth factors to include in the infographic."

คำสั่งเหล่านี้ช่วยให้ ChatGPT เข้าใจและสร้างข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในการสร้าง infographic เพื่อสรุปการเติบโตของบริษัทในทิศทางของรายได้และส่วนแบ่งตลาด

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ