แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts ออกแบบแผนผัง CSR: การยึดมั่นของบริษัทในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

สร้างการตอบสนองที่สวยงามและกระชับจาก ChatGPT ที่จะแบบแผนผังข้อมูล (infographic) เพื่อนำเสนอถึงการทำของบริษัทเรื่องความมุ่งมั่นทางธุรกิจต่อโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทของคุณ โปรดระบุรายละเอียด CSR initiatives ที่คุณต้องการที่จะเน้นใน infographic เพื่อให้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของคุณ

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts ออกแบบแผนผัง CSR: การยึดมั่นของบริษัทในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Design an infographic showcasing our company's commitment to corporate social responsibility (CSR) initiatives."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ออกแบบแผนผังข้อมูล (infographic) ที่แสดงถึงการทำของบริษัทเรื่องความมุ่งมั่นทางธุรกิจต่อโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท

3. แนะนำวิธีใช้:
   - กำหนดคำสั่งของคุณให้กระชับและชัดเจน เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจเนื้อหาที่ต้องการให้ดีที่สุด
   - ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CSR initiatives ที่คุณต้องการที่จะนำเสนอใน infographic
   - หากต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น คุณสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของ CSR initiatives ที่คุณต้องการให้มีการประมวลผล

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: ข้อมูลทั่วไป
   - คำสั่ง: "Create a visually appealing infographic showcasing our company's commitment to various corporate social responsibility (CSR) initiatives."

   Use Case 2: ข้อมูลเฉพาะ
   - คำสั่ง: "Design an infographic highlighting our company's contributions to environmental sustainability as part of our corporate social responsibility (CSR) initiatives."

   Use Case 3: รายละเอียดเพิ่มเติม
   - คำสั่ง: "Generate an infographic illustrating our company's dedication to education and community development as integral components of our corporate social responsibility (CSR) initiatives."

ในทุกกรณี, ควรระบุคำสั่งอย่างชัดเจนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้าง infographic ที่ตรงกับความต้องการของคุณได้ที่ดีที่สุด

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ