การออกแบบ AI ChatGPT Prompts กลยุทธ์พัฒนาเนื้อหา Podcast: การสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางความคิด

สร้างกลยุทธ์การผลิตเนื้อหาในซีรีส์ Podcast ที่เน้นการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญในวงการและผู้นำทางความคิด พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นที่สนใจของผู้ฟังทั่วไป

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts กลยุทธ์พัฒนาเนื้อหา Podcast: การสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางความคิด

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **Command:** Develop a content strategy for a podcast series featuring interviews with industry experts and thought leaders.
   - **Context:** The command is a prompt instructing ChatGPT to generate content related to developing a content strategy for a podcast series focused on interviews with industry experts and thought leaders.

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์เนื้อหาสำหรับซีรีส์ Podcast ที่เน้นการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญในวงการและผู้นำทางความคิด.

**3. แนะนำวิธีใช้:**
   - **เน้นคำสั่ง:** ระบุคำสั่งของคุณให้ชัดเจนและมีทิศทางเฉพาะ เพื่อให้ ChatGPT ทราบว่าคุณต้องการข้อมูลในเนื้อหาสาเหตุที่กำหนด.
   - **ข้อมูลเพิ่มเติม:** หากคำสั่งไม่เพียงพอ, คุณสามารถระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ, กลยุทธ์ที่ต้องการ, หรือลักษณะของผู้ฟัง.

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**
   
   - **Use Case 1: กลยุทธ์การเลือกแขกรับเชิญ**
     - *Command:* Develop a content strategy for a podcast series that focuses on attracting high-profile industry experts for interviews.
   
   - **Use Case 2: การทำเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ**
     - *Command:* Generate ideas for creating engaging content in a podcast series with industry experts, ensuring it appeals to a broad audience.

   - **Use Case 3: การตลาดและโปรโมท**
     - *Command:* Outline a content strategy that includes marketing and promotional tactics for the podcast series featuring interviews with thought leaders.

   - **Use Case 4: การทำแผนภาพประจำเดือน**
     - *Command:* Provide a monthly content plan for the podcast series, detailing the themes, guests, and promotional activities to be undertaken.

**สำคัญ:**
   - **ขั้นตอนทีละขั้นตอน:** ทำงานขั้นตอนละขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้คำตอบที่ถูกต้อง.
   - **ชี้แจงเพิ่มเติม:** หากคำสั่งไม่เกี่ยวพันเพียงพอ, คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่คุณต้องการเพิ่มเข้าไปในเนื้อหา.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ