วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างคำถามประเมินแบบโต้ตอบเพื่อการศึกษาและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา

ใช้คำสั่งนี้เพื่อให้ ChatGPT สร้างแบบทดสอบที่มีคำถามและการประเมินที่เชื่อมโยงกับธุรกิจหรือวงการของเรา โดยมีการออกแบบเพื่อศึกษาและเป็นที่น่าสนใจต่อผู้ทดสอบ เน้นการทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างคำถามประเมินแบบโต้ตอบเพื่อการศึกษาและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Create an interactive quiz or assessment related to our industry, designed to educate and engage potential clients."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างโจทย์คำถามหรือการประเมินที่เป็นแบบโต้ตอบ ที่เกี่ยวข้องกับวงการหรือธุรกิจของเรา มีการออกแบบเพื่อให้การทดสอบนี้เป็นทั้งการศึกษาและการทำให้ผู้ทดสอบมีความสนใจและมีส่วนร่วม

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นด้วยการระบุวงการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องในคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจบทบาทของการทดสอบ
   - ระบุความเชื่อมโยงและวัตถุประสงค์ของการทดสอบ เช่น การศึกษาข้อมูลที่สำคัญในวงการหรือการทดสอบความเข้าใจในบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เรามี
   - กำหนดจำนวนคำถามและรูปแบบการตอบเพื่อให้การทดสอบมีความหลากหลายและน่าสนใจ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: ทดสอบความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
     - คำสั่ง: "Create a quiz to test the knowledge of potential clients about our latest product innovations. Include questions about key features, benefits, and use cases."

   - Use Case 2: ทดสอบความเข้าใจในบริการ
     - คำสั่ง: "Develop an assessment to gauge how well potential clients understand the unique value proposition of our services. Include questions about the specific advantages and applications."

   - Use Case 3: การทดสอบความเข้าใจในวงการ
     - คำสั่ง: "Create an interactive quiz to assess the industry knowledge of potential clients. Include questions about current trends, challenges, and opportunities in our industry."

   - Use Case 4: ทดสอบความเข้าใจในกระบวนการ
     - คำสั่ง: "Design an assessment to evaluate potential clients' understanding of our production or service delivery process. Include questions about timelines, quality control, and customer satisfaction."

การทำงานในลำดับขั้นตอนนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างโจทย์ทดสอบที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจหรือวงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจสำหรับผู้ทดสอบ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ