เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts วิดีโอเคล็ดลับ: วิธีใช้ สินค้าหรือบริการ ในลักษณะที่ไม่ซ้ำกัน

สร้างวิดีโอที่เต็มไปด้วยเคล็ดลับและกลยุทธ์สำหรับการใช้ [insert product/service] ในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยสคริปต์ที่เข้าใจคำสั่ง แนะนำวิธีการปรับใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราในทางที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts วิดีโอเคล็ดลับ: วิธีใช้ สินค้าหรือบริการ ในลักษณะที่ไม่ซ้ำกัน

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Write a script for a video series that provides tips and strategies for using our [insert product/service] in unique ways."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT เขียนสคริปต์สำหรับซีรีส์วิดีโอที่ให้เคล็ดลับและกลยุทธ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุไว้ในที่นี้ในวิธีที่เป็นเอกลักษณ์

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นหัวข้อของวิดีโอที่คุณต้องการให้ ChatGPT เขียนเกี่ยวกับ
   - ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น เช่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ, กลยุทธ์การใช้งานที่ต้องการพูดถึง, ประโยชน์ที่ผู้ใช้สามารถได้รับ
   - กำหนดรูปแบบของวิดีโอ (เช่น ความยาว, จังหวะ, รูปแบบการนำเสนอ)

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

   - Use Case 1: Video Series for a Cooking Appliance
     - วัตถุประสงค์: สร้างวิดีโอที่แนะนำวิธีใช้เครื่องในการทำอาหาร
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Write a script for a video series that provides creative cooking tips using our SmartCook Pro appliance, emphasizing its unique features such as smart temperature control and recipe suggestions."

   - Use Case 2: Video Series for a Project Management Software
     - วัตถุประสงค์: สร้างวิดีโอที่ช่วยผู้ใช้เรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์จัดการโครงการ
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Write a script for a video series that shares tips and strategies for effective project management using our TaskMaster software, focusing on features like task dependencies and collaboration tools."

   - Use Case 3: Video Series for a Fitness App
     - วัตถุประสงค์: สร้างวิดีโอที่กระตุ้นและแนะนำวิธีการใช้แอปฟิตเนสในการสร้างการออกกำลังกายที่เพลิดเพลิน
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Write a script for a video series that guides users on maximizing their fitness journey with our FitLife app, highlighting personalized workout plans and progress tracking features."

การแนะนำให้ ChatGPT Prompts Expert:
- ให้รายละเอียดที่ชัดเจนในคำสั่ง เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเขียน
- เพิ่มข้อมูลเสริมเพื่อให้คำแนะนำมีความสมบูรณ์
- ลองปรับเปลี่ยนคำสั่งเพื่อทดสอบว่ามีผลต่อผลลัพธ์ที่ได้
- ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือการปรับแต่ง สามารถระบุเพิ่มเติมในคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT ทราบได้ชัดเจน

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ