วิธีใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อพูดถึงความท้าทายและโอกาสในการขยายขนาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนดใน BMC

คู่มือการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างข้อความที่พูดถึงปัญหาและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการขยายขนาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยให้ ChatGPT พิจารณาข้อมูลจาก Business Model Canvas (BMC) เช่นเทคโนโลยี, โครงสร้างพื้นฐาน, และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อพูดถึงความท้าทายและโอกาสในการขยายขนาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนดใน BMC

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มามีรูปแบบดังนี้:

"Discuss the scalability challenges and opportunities for [insert product/service] as described in BMC, considering factors like technology, infrastructure, and resources."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เป็นการกำหนดหัวข้อที่จะให้ ChatGPT พูดถึง คือ "Discuss the scalability challenges and opportunities for [insert product/service] as described in BMC" โดยต้องการให้ระบุปัญหาและโอกาสในการขยายขนาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุไว้ใน Business Model Canvas (BMC) โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี, โครงสร้างพื้นฐาน, และทรัพยากรต่าง ๆ

3. แนะนำวิธีใช้:
- ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการให้ ChatGPT พูดถึงในส่วน [insert product/service]
- สำเนาหรือให้ ChatGPT ทราบข้อมูลจาก Business Model Canvas (BMC) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนด
- ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยี, โครงสร้างพื้นฐาน, และทรัพยากร

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1:
คำสั่ง: "Discuss the scalability challenges and opportunities for our cloud-based project management software as described in BMC, considering factors like technology, infrastructure, and resources."

Use Case 2:
คำสั่ง: "Discuss the scalability challenges and opportunities for our e-commerce platform as described in BMC, considering factors like technology, infrastructure, and resources."

ในทั้งสอง Use Cases, เปลี่ยน [insert product/service] เป็นชื่อของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สนใจ และระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก BMC เพื่อให้ ChatGPT ได้รับข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้การตอบสนองเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและทันที

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ