การสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมกุศล

บทความนี้มุ่งเน้นที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างอินโฟกราฟิกที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมกุศล โดยมีข้อมูลที่เข้าใจง่ายและสร้างความเชื่อถือให้กับผู้ชม

การสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมกุศล
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ใช้คำสั่ง: "Design an infographic illustrating our company's commitment to supporting local communities through philanthropy."
   - โจทย์: ออกแบบอินโฟกราฟิกที่แสดงถึงการทุ่มเทความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านการทำกุศล.
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการให้ ChatGPT สร้างอินโฟกราฟิกที่แสดงถึงการมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมทางการกุศล โดยให้มีรายละเอียดที่น่าสนใจและมีความเชื่อถือได้.
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุข้อมูลที่ต้องการในอินโฟกราฟิก, เช่น ประการที่บริษัทสนับสนุนชุมชน, โปรเจ็คที่ได้รับการสนับสนุน, จำนวนเงินหรือทรัพยากรที่ให้, และผลกระทบที่บริษัทมีต่อชุมชน.
   - ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างอินโฟกราฟิกที่มีคุณภาพ, เช่น การใช้สี, รูปภาพ, และข้อความเพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญ.
   - หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, สามารถเพิ่มข้อความเติมเต็มในคำสั่ง.
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

   a. **Use Case: การสนับสนุนโครงการศึกษาในชุมชน:**
      - คำสั่ง: "Design an infographic showcasing our company's contribution to local education projects and initiatives."
 
   b. **Use Case: การสนับสนุนโครงการสุขภาพ:**
      - คำสั่ง: "Create an infographic highlighting our company's philanthropic efforts in supporting local healthcare programs."
 
   c. **Use Case: การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น:**
      - คำสั่ง: "Design an infographic illustrating our company's commitment to promoting local arts and culture through philanthropy."
 
ในการใช้คำสั่ง, สามารถปรับแต่งและเพิ่มเติมข้อมูลตามที่ต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของบริษัท.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ