เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts วิธีการทำเงินจากบล็อกแฟชั่นของผู้หญิงขนาดพลัสไซส์

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างรายได้จากบล็อกแฟชั่นที่เน้นไปที่ผู้หญิงขนาดพลัสไซส์ โดยการเสนอลิงก์สปอนเซอร์และลิงก์พันธมิตรกับแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นกลุ่มของพลัสไซส์ และเสนอคำแนะนำวิธีการสร้างเนื้อหาแฟชั่นที่ดีและเชิงบวกต่อร่างกาย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อ่าน

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts วิธีการทำเงินจากบล็อกแฟชั่นของผู้หญิงขนาดพลัสไซส์

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Provide strategies for monetizing a fashion blog catering to plus-size women, offering sponsored fashion lookbooks and affiliate links to inclusive clothing brands. Detail how to create stylish and body-positive fashion content showcasing sponsored clothing items that cater to diverse body shapes and sizes. Explore opportunities for sponsored partnerships with plus-size fashion brands, size-inclusive retailers, or body positivity campaigns, as well as affiliate partnerships to earn commissions on sales of plus-size clothing recommended on the blog."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำเงินจากเว็บไซต์บล็อกเกี่ยวกับแฟชั่นที่เน้นไปที่ผู้หญิงขนาดพลัสไซส์ โดยให้บริการลิงก์สปอนเซอร์และลิงก์พันธมิตรกับแบรนด์เสื้อผ้าที่มีการรวมอยู่ในกลุ่มของพลัสไซส์ อธิบายวิธีการสร้างเนื้อหาแฟชั่นที่สไตล์และเชิงบวกต่อร่างกายโดยเน้นที่สินค้าเสื้อผ้าที่ได้รับการสปอนเซอร์ ที่เหมาะสมกับรูปร่างและขนาดต่าง ๆ ของร่างกาย สำรวจโอกาสสำหรับความร่วมมือทางสปอนเซอร์กับแบรนด์แฟชั่นขนาดพลัสไซส์ ร้านค้าที่มีการรวมขนาดเข้าไว้ หรือแคมเปญเกี่ยวกับความเชื่อในร่างกาย และการทำความร่วมมือในระบบพันธมิตรเพื่อรับคอมมิชชั่นจากการขายเสื้อผ้าขนาดพลัสไซส์ที่แนะนำในบล็อก

3. แนะนำวิธีการใช้:
- เริ่มต้นโดยการสร้างเนื้อหาแฟชั่นที่เน้นไปที่ผู้หญิงขนาดพลัสไซส์ที่มีสไตล์และเชิงบวกต่อร่างกาย
- ใช้สินค้าเสื้อผ้าที่ได้รับการสปอนเซอร์จากแบรนด์ที่เน้นการรวมขนาดเข้าไว้
- สร้างรูปแบบการแสดงผลสินค้าที่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพของสินค้าได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อ่านด้วยเนื้อหาที่เน้นการยอมรับความแตกต่างของร่างกายและการเป็นตัวของตนเอง
- สำรวจโอกาสสำหรับความร่วมมือทางสปอนเซอร์กับแบรนด์แฟชั่นขนาดพลัสไซส์หรือร้านค้าที่เน้นไปที่ขนาดเสื้อผ้าที่หลากหลาย
- สร้างความร่วมมือในระบบพันธมิตรกับร้านค้าออนไลน์ที่มีสินค้าเสื้อผ้าขนาดพลัสไซส์และรับคอมมิชชั่นจากการขาย

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

Use Case 1: สร้างเนื้อหาแฟชั่นเชิงบวก
คำสั่ง: "เริ่มต้นโดยการสร้างเนื้อหาแฟชั่นที่เน้นไปที่ผู้หญิงขนาดพลัสไซส์ที่มีสไตล์และเชิงบวกต่อร่างกาย"

Use Case 2: ใช้สินค้าเสื้อผ้าที่ได้รับการสปอนเซอร์
คำสั่ง: "เลือกสินค้าเสื้อผ้าจากแบรนด์ที่เน้นการรวมขนาดเข้าไว้และสร้างโพสต์ที่แสดงสินค้านั้นอย่างเป็นประโยชน์"

Use Case 3: สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อ่าน
คำสั่ง: "ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับรู้ความสำคัญของการยอมรับความแตกต่างของร่างกายและการเป็นตัวของตนเองในเนื้อหา"

Use Case 4: สำรวจโอกาสสำหรับความร่วมมือ
คำสั่ง: "สำรวจโอกาสสำหรับความร่วมมือทางสปอนเซอร์กับแบรนด์แฟชั่นขนาดพลัสไซส์หรือร้านค้าที่เน้นไปที่ขนาดเสื้อผ้าที่หลากหลาย"

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ