วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts โพสต์ Facebook แสดงผลลัพธ์การใช้สินค้าหรือบริการก่อน-หลัง

สร้างโพสต์บนเฟสบุ๊คที่แสดงภาพก่อนและหลังการใช้ [สินค้า/บริการ] เพื่อแสดงผลลัพธ์หรือการปรับปรุงที่ได้รับ ร่วมกับคำอธิบายเพื่อชัดเจนและโปรโมทผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้งาน

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts โพสต์ Facebook แสดงผลลัพธ์การใช้สินค้าหรือบริการก่อน-หลัง

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Craft a Facebook post featuring before-and-after images demonstrating the results of using [insert product/service], visually showcasing the transformation or improvement achieved."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้คุณสร้างโพสต์บนเฟสบุ๊คที่แสดงภาพก่อนและหลังเพื่อแสดงผลลัพธ์หรือการปรับปรุงจากการใช้สินค้าหรือบริการที่กำหนดไว้ โดยการนำเสนอภาพนี้จะช่วยโชว์การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ได้รับได้อย่างชัดเจนต่อผู้ชม

3. แนะนำวิธีใช้:
- เริ่มต้นโดยการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการโปรโมท และจัดหาภาพก่อนและหลังที่เหมาะสมเพื่อแสดงผลลัพธ์ของการใช้งาน
- นำภาพทั้งสองมาวางในโพสต์บนเฟสบุ๊คของคุณ โดยเรียงภาพก่อนและหลังตามลำดับ
- เขียนข้อความที่อธิบายหรือโปรโมทผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้น แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่เกิดขึ้น

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

- Use Case 1: โปรโมทการใช้งานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
    - คำสั่ง: "Craft a Facebook post featuring before-and-after images demonstrating the results of using our new protein powder, visually showcasing the transformation or improvement achieved."
  
- Use Case 2: โปรโมทการใช้งานบริการสปา
    - คำสั่ง: "Craft a Facebook post featuring before-and-after images demonstrating the results of using our spa services, visually showcasing the transformation or improvement achieved."

- Use Case 3: โปรโมทการใช้งานผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
    - คำสั่ง: "Craft a Facebook post featuring before-and-after images demonstrating the results of using our skincare products, visually showcasing the transformation or improvement achieved."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ