สร้างเนื้อหา Instagram ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมธุรกิจด้วย AI ChatGPT Prompts

คำสั่งนี้ช่วยให้ ChatGPT สร้างไอเดียเนื้อหา Instagram ที่ไม่ซ้ำซ้อนสำหรับธุรกิจที่กำหนด เช่น ร้านกาแฟหรือร้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยรวมความคิดเห็นจากลูกค้าและตัวบริการของธุรกิจเพื่อสร้างอิทธิพลที่มนุษย์มากขึ้น

สร้างเนื้อหา Instagram ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมธุรกิจด้วย AI ChatGPT Prompts
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Hey ChatGPT, brainstorm unique content ideas for Instagram that resonate with [type of business] ethos, integrating behind-the-scenes snippets and customer testimonials to humanize the brand."
 
2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกใช้ ChatGPT เพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหาที่ไม่ซ้ำซ้อนสำหรับ Instagram ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของธุรกิจประเภทที่กำหนด โดยรวมความคิดเห็นของลูกค้าและชี้แนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ เพื่อทำให้แบรนด์มีเอกลักษณ์ที่มีอัตราตอบสนองที่มนุษย์มากขึ้น
 
3. วิธีการใช้:
   - ระบุประเภทของธุรกิจที่ต้องการสร้างเนื้อหาสำหรับ Instagram เช่น "สถานที่กาแฟ" หรือ "ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ"
   - ให้ ChatGPT รับรู้ถึงค่านิยมหรือทฤษฎีสำคัญของธุรกิจที่กำหนด เช่น การส่งเสริมการดื่มกาแฟคุณภาพสูงหรือการให้ลูกค้าดูแลสุขภาพโดยใช้อาหารสดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของร้าน
   - ระบุว่าต้องการให้เนื้อหามีความมนุษย์เช่นไร เช่น การนำเสนอคำพูดจากพนักงานหรือภาพถ่ายจากการทำงานของพวกเขา
   - เรียกใช้ ChatGPT โดยระบุคำสั่งทั้งหมด และรอรับความคิดเห็น
 
4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สำหรับร้านกาแฟชิค
     - คำสั่ง: "Hey ChatGPT, brainstorm unique content ideas for Instagram that resonate with chic coffee shop ethos, integrating behind-the-scenes snippets and customer testimonials to humanize the brand."
     - ChatGPT จะตอบด้วยไอเดียเช่นการโพสต์ภาพของบาริสต้าที่กำลังเตรียมกาแฟ พร้อมกับคำแนะนำจากลูกค้าที่ชอบบริการอย่างเฉพาะเจาะจงของร้านนี้
 
   - Use Case 2: สำหรับร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
     - คำสั่ง: "Hey ChatGPT, brainstorm unique content ideas for Instagram that resonate with health-conscious restaurant ethos, integrating behind-the-scenes snippets and customer testimonials to humanize the brand."
     - ChatGPT จะแสดงไอเดียเช่นการแสดงภาพถ่ายของการทำอาหารสดๆ พร้อมกับเสียงของลูกค้าที่รับรองถึงความอร่อยและสุขภาพดีที่ได้รับจากอาหารของร้านนี้
 
ด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนและตัวอย่างการใช้งานที่ถูกต้อง การสร้างเนื้อหาที่มนุษย์มากขึ้นบน Instagram จะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ