เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างเนื้อหาเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยข้อมูลสำหรับธุรกิจ

สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีข้อมูลเป็นพื้นฐานสำหรับธุรกิจในหลายประเภท โดยใช้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในการสร้างเรื่องราว เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจและมีความสนใจ สามารถนำไปใช้ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนใจและสื่อสารกับผู้ชม

เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างเนื้อหาเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยข้อมูลสำหรับธุรกิจ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Craft compelling data-driven narratives for [business type] across various platforms to engage and inform the audience."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและมีข้อมูลเป็นพื้นฐาน โดยใช้ข้อมูลที่เป็นหลักในการสร้างเนื้อหาสำหรับธุรกิจประเภทใดก็ตาม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อที่จะสร้างความสนใจและสื่อสารกับผู้ชม

3. วิธีการใช้:
   - ระบุประเภทของธุรกิจที่ต้องการสร้างเนื้อหา เช่น เทคโนโลยี, ธุรกิจออนไลน์, อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
   - ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ต้องการให้ใช้ในการสร้างเรื่องราว เช่น ข้อมูลการขาย, ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลการตลาด เป็นต้น
   - ระบุแพลตฟอร์มที่ต้องการนำเรื่องราวไปใช้ เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, บทความบล็อก เป็นต้น

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับตัวของธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีใหม่
     คำสั่ง: "Craft compelling data-driven narratives for a tech startup across various platforms to engage and inform the audience."

   - Use Case 2: สร้างเนื้อหาที่สร้างความสนใจในการลงทุนในธุรกิจออนไลน์
     คำสั่ง: "Craft compelling data-driven narratives for an e-commerce business across various platforms to engage and inform the audience."

   - Use Case 3: สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดในตลาดอสังหาริมทรัพย์
     คำสั่ง: "Craft compelling data-driven narratives for a real estate agency across various platforms to engage and inform the audience."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ