การสร้าง AI ChatGPT Prompts ค้นหาผู้มีอิทธิพลและนำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

คำสั่งนี้ช่วยในการหาผู้ที่มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลงานในธุรกิจและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลิตภาพสำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์จากบุคคลเหล่านั้น

การสร้าง AI ChatGPT Prompts ค้นหาผู้มีอิทธิพลและนำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง: "Assist in identifying suitable productivity influencers, leveraging their insights, and implementing productivity best practices for [business type]."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกใช้ ChatGPT เพื่อช่วยในการระบุบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการผลิตผลงานในธุรกิจ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของพวกเขา และนำไปใช้สร้างขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นที่นิยมสำหรับธุรกิจประเภทที่กำหนดไว้

3. วิธีการใช้:
- เริ่มต้นโดยกำหนดประเภทของธุรกิจที่คุณสนใจ เช่น เทคโนโลยี, การค้าปลีก, การผลิต หรือธุรกิจบริการอื่น ๆ
- กำหนดการค้นหาบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการผลิตผลงานในธุรกิจนั้น ๆ เช่น ผู้นำในอุตสาหกรรม, นักวิจัย, ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ
- ใช้ข้อมูลและความรู้จากบุคคลเหล่านั้นในการสร้างแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเพิ่มผลิตภาพในธุรกิจของคุณ

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

Use Case 1: เพิ่มผลิตภาพในธุรกิจเทคโนโลยี
คำสั่ง: "Assist in identifying suitable productivity influencers, leveraging their insights, and implementing productivity best practices for technology startups."

Use Case 2: การเพิ่มผลิตภาพในธุรกิจการค้าปลีก
คำสั่ง: "Assist in identifying suitable productivity influencers, leveraging their insights, and implementing productivity best practices for retail businesses."

Use Case 3: การเพิ่มผลิตภาพในธุรกิจการผลิต
คำสั่ง: "Assist in identifying suitable productivity influencers, leveraging their insights, and implementing productivity best practices for manufacturing companies."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ