ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts สร้างวัฒนธรรมการทำงานมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือและแพลตฟอร์มร่วมกัน

ค้นหาวิธีสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการผลิตผลงานและความสามารถในการทำงานของทีมในธุรกิจต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและทีมงาน

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts สร้างวัฒนธรรมการทำงานมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือและแพลตฟอร์มร่วมกัน

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Explore strategies to cultivate a culture of productivity using collaborative tools and platforms tailored for [business type] teams."

2. ความหมายของคำสั่่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างวัฒนธรรมที่เน้นความสามารถในการผลิตผลงานและประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรต่อการทำงานร่วมกัน และทั่วไปเข้ากับทีมงานในธุรกิจที่กำหนดไว้ในข้อความ "[business type]".

3. แนะนำวิธีใช้:
- หลังจากให้คำสั่ง ChatGPT Prompts แล้ว คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของคุณในส่วนที่กำหนดว่า "[business type]" เพื่อให้ ChatGPT สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับบริบทที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
- เน้นระบุวิธีการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกันและสร้างวัฒนธรรมของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- ระบุวิธีการสร้างความสมดุลระหว่างการใช้เครื่องมือดิจิทัลและการสื่อสารระหว่างทีมที่มีประสิทธิภาพ

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

Use Case 1: บริษัทเทคโนโลยีสำหรับทีมพัฒนาระบบโปรแกรม
คำสั่ง: "Explore strategies to cultivate a culture of productivity using collaborative tools and platforms tailored for software development teams."

Use Case 2: บริษัทการตลาดออนไลน์สำหรับทีมการตลาด
คำสั่ง: "Explore strategies to cultivate a culture of productivity using collaborative tools and platforms tailored for marketing teams in online businesses."

ในทั้งสองกรณีข้างต้น คำสั่งที่เพิ่มเข้าไปจะช่วยให้ ChatGPT สร้างคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามธุรกิจและลักษณะของทีมงานที่กำหนดไว้ในข้อความ "Explore strategies to cultivate a culture of productivity using collaborative tools and platforms tailored for [business type] teams."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ