คำสั่ง AI ChatGPT Prompts แนะนำเครื่องมือและแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการงานและโครงการ

ค้นหาเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพในการจัดการงานรายวัน, โครงการ, และเวลาสำหรับผู้ทำงานในธุรกิจต่าง ๆ และปรับแต่งตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts แนะนำเครื่องมือและแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการงานและโครงการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่งที่กำหนดไว้คือ "Suggest efficient tools and apps for managing tasks, projects, and time for [business type] professionals."

2. ความหมายของคำสั่่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกใช้ ChatGPT ให้แนะนำเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพในการจัดการงานทั้งที่เกี่ยวกับงานรายวัน (tasks), โครงการ (projects), และเวลา สำหรับผู้ทำงานในธุรกิจประเภทที่กำหนดไว้ในส่วน [business type].

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยกำหนดประเภทของธุรกิจที่ต้องการให้แนะนำเครื่องมือและแอปพลิเคชันสำหรับ (เช่น บริษัทเทคโนโลยี, บริษัทการตลาด, ธุรกิจท่องเที่ยว, ฯลฯ)
   - ระบุความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติมในเครื่องมือ และแอปพลิเคชัน เช่น การจัดการงานระดับบุคคลหรือทีม, การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ, การจัดการเวลา, หรือคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ เป็นต้น
   - พิจารณาคำแนะนำที่ได้รับและทำการปรับแต่งตามความเหมาะสมของธุรกิจและความต้องการของผู้ใช้งาน

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case: บริษัทเทคโนโลยีที่ต้องการเครื่องมือจัดการโครงการและเวลา
     - คำสั่ง: "Suggest efficient tools and apps for managing tasks, projects, and time for technology professionals."

   - Use Case: บริษัทการตลาดที่ต้องการแอปพลิเคชันที่ช่วยในการจัดการงานรายวันและเวลา
     - คำสั่ง: "Suggest efficient tools and apps for managing tasks and time for marketing professionals."

   - Use Case: ธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
     - คำสั่ง: "Suggest efficient tools for tracking project progress for travel industry professionals."

การใช้คำสั่งและตัวอย่าง Use Cases นี้ช่วยให้ ChatGPT สามารถให้คำแนะนำเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจและความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ