การสร้าง AI ChatGPT Prompts โชว์ด้านการดูแลสุขภาพของมนุษย์ผ่าน Instagram Reels และ TikTok

นำเสนอเรื่องราวที่อบอุ่นและภาพหลุดหลังเบื้องหลังของการดูแลสุขภาพผ่าน Instagram Reels หรือ TikTok ตั้งแต่การฟื้นตัวของผู้ป่วยจนถึงการค้นพบทางการแพทย์ที่สำคัญ

การสร้าง AI ChatGPT Prompts โชว์ด้านการดูแลสุขภาพของมนุษย์ผ่าน Instagram Reels และ TikTok

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Harness the storytelling potential of Instagram Reels or TikTok to showcase the human side of healthcare, from uplifting patient recovery journeys to behind-the-scenes glimpses of medical breakthroughs."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกให้ใช้พลังในการเล่าเรื่องของ Instagram Reels หรือ TikTok เพื่อโชว์ด้านการดูแลสุขภาพของมนุษย์ โดยจะเน้นไปที่เรื่องราวที่เติบโตขึ้นของการฟื้นตัวของผู้ป่วยที่สร้างความหวัง หรือการแสดงภาพหลุดหลังเบื้องหลังของการพัฒนาทางการแพทย์

3. วิธีการใช้:
   - เลือกเรื่องราวที่มีอารมณ์เชื่อมโยงกับด้านการดูแลสุขภาพของมนุษย์ เช่น การฟื้นตัวของผู้ป่วยที่หายไปจากโรคร้าย หรือเรื่องราวเกี่ยวกับการค้นพบทางการแพทย์ที่สำคัญ
   - ใช้เครื่องมือแก้ไขวิดีโอใน Instagram Reels หรือ TikTok เพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและมีอารมณ์
   - เพิ่มเสียงพื้นฐานหรือเพลงเพื่อเพิ่มอารมณ์และความเข้ากันได้ในวิดีโอ
   - ใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเอฟเฟ็กต์หรือตกแต่งวิดีโอเพิ่มเติมเพื่อทำให้เรื่องราวมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
   - แบ่งปันวิดีโอใน Instagram Reels หรือ TikTok และใช้แท็กที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความเข้าใจของผู้ชม

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: การแสดงความหวังของผู้ป่วยที่กำลังฟื้นตัว
     คำสั่ง: "Tell the heartwarming story of a cancer survivor's journey to recovery, highlighting moments of strength and perseverance."

   - Use Case 2: การโชว์เบื้องหลังของการค้นพบทางการแพทย์
     คำสั่ง: "Create a behind-the-scenes video showcasing the dedication and hard work of medical researchers as they make groundbreaking discoveries in healthcare."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ