การออกแบบ AI ChatGPT Prompts ประกาศ product/service ของเราขยายตัวเข้าสู่ตลาดนานาชาติ

เอกลักษณ์ของเราสำหรับ [insert product/service] ก้าวขึ้นเข้าสู่ตลาดนานาชาติใหม่! อ่านประกาศข่าวเพื่อเข้าใจยุทธวิธีการโลกาภิวัตน์ของเราและคุณลักษณะที่ทำให้เราโดดเด่นในตลาดโลก.

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts ประกาศ product/service ของเราขยายตัวเข้าสู่ตลาดนานาชาติ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ:
"Compose a press release to announce our company's expansion into new international markets, showcasing our globalization strategy for our [insert product/service]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างข้อความประกาศการขยายตัวของบริษัทไปสู่ตลาดนานาชาติใหม่ โดยเน้นที่การนำเสนอยุทธวิธีการโลกาภิวัตน์ของบริษัทสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุไว้ในช่อง [insert product/service].

3. แนะนำวิธีใช้:

- **ช่อง [insert product/service]:** เติมข้อมูลที่ต้องการประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทของคุณขยายตัวไปในตลาดนานาชาติใหม่ เน้นที่เนื้อหาที่ต้องการให้มีการนำเสนอโดยพิเศษในประกาศข่าว.

- **เสนอเครื่องหมายขอบขวาง:** ให้ ChatGPT เข้าใจถึงความสำคัญของยุทธวิธีการโลกาภิวัตน์ของบริษัทในการขยายตัว.

- **ระบุคำสั่งเฉพาะเพื่อดึงดูดความสนใจ:** สามารถเพิ่มคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้ ChatGPT สร้างข้อความที่มีอัตราการดึงดูดสูง, เช่น "Emphasize the innovative features of our [insert product/service] that set us apart in the global market."

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

**Use Case 1: ประกาศข่าวการขยายตัวไปยังตลาดนานาชาติใหม่**

คำสั่ง:
"Compose a press release to announce our company's expansion into new international markets, showcasing our globalization strategy for our cutting-edge AI-powered language translation service."

**Use Case 2: การเน้นคุณลักษณะที่โดดเด่น**

คำสั่ง:
"Craft a press release highlighting our company's entry into new international markets and emphasizing the innovative features of our eco-friendly packaging solutions."

ทำตามขั้นตอนนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างข้อความที่ตอบสนองตามที่คุณต้องการในการประกาศข่าวการขยายตัวไปสู่ตลาดนานาชาติใหม่ของบริษัทของคุณในลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ