วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts แบ่งปันเรื่องราว: สินค้าและบริการที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณ

เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการใช้ [สินค้าหรือบริการ] เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย และเห็นผลลัพธ์ที่ดีที่คุณจะได้รับ ด้วยเรื่องราวที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts แบ่งปันเรื่องราว: สินค้าและบริการที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Design a Facebook post that tells a story about how [insert product/service] solves a common problem, incorporating a relatable scenario and demonstrating the positive outcome achieved with the product/service."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ออกแบบโพสต์บน Facebook ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีที่สินค้าหรือบริการที่กำลังพูดถึงช่วยแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย โดยผสมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและการสาธิตผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการนั้นๆ

3. วิธีการใช้:
   - ให้ระบุสินค้าหรือบริการที่ต้องการที่จะนำเสนอในโพสต์
   - สร้างเรื่องราวที่สมจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้ใช้งานอาจพบเจอ
   - ให้แสดงให้เห็นถึงวิธีที่สินค้าหรือบริการช่วยแก้ไขปัญหานั้นในเรื่องราว
   - แสดงผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานสินค้าหรือบริการนั้น

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:
   
   Use Case 1:
   สินค้า: โปรแกรมการจัดการเวลา
   เรื่องราว: การจัดการเวลาไม่เป็นมิตร
   โพสต์: "Have you ever felt overwhelmed with your busy schedule? With our time management software, you can say goodbye to chaos and hello to productivity! Imagine having all your tasks organized in one place, allowing you to focus on what truly matters. Try it today and take control of your time!"

   Use Case 2:
   สินค้า: บริการจัดการการเงินส่วนตัว
   เรื่องราว: การบริหารการเงินที่ท้าทาย
   โพสต์: "Struggling to keep track of your expenses? Our personal finance service is here to save the day! Picture this: effortlessly budgeting your money, easily tracking your spending, and finally achieving your financial goals. Don't let money stress you out anymore, let us help you take charge of your finances!"

   Use Case 3:
   สินค้า: บริการโฮสติ้งเว็บไซต์
   เรื่องราว: การสร้างเว็บไซต์ที่ซับซ้อน
   โพสต์: "Creating a website can be daunting, but it doesn't have to be! With our web hosting service, building and managing your site has never been easier. Imagine having a reliable platform that handles all the technical aspects for you, allowing you to focus on your content and audience. Say goodbye to website headaches and hello to online success with us!"

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ