วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts โพสต์ Facebook พร้อมวีดีโอรีวิวจากลูกค้าที่พอใจ

ออกแบบโพสต์บนเฟซบุ๊คที่มีวีดีโอรีวิวจากลูกค้าที่พอใจและแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว เพื่อโปรโมตสินค้าหรือบริการของเราอย่างมีประสิทธิภาพ ในโพสต์นี้ เราเน้นการรับรองจากผู้ใช้จริง ๆ และการเน้นประโยชน์หรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้อ่าน

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts โพสต์ Facebook พร้อมวีดีโอรีวิวจากลูกค้าที่พอใจ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Design a Facebook post featuring a customer testimonial video, where a satisfied user shares their personal experience and praises the benefits of [insert product/service]."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT ออกแบบโพสต์บนเฟซบุ๊คที่มีวีดีโอของการให้รายละเอียดผู้ใช้ที่พอใจและแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวของตนเอง เพื่อชมสินค้าหรือบริการที่กำหนดไว้ โดยเน้นให้เป็นการรับรองจากลูกค้าที่พอใจและสอดคล้องกับประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

3. แนะนำวิธีใช้:
- เริ่มต้นโดยระบุสินค้าหรือบริการที่ต้องการโปรโมตในการเขียนคำสั่ง เช่น "Design a Facebook post featuring a customer testimonial video, where a satisfied user shares their personal experience and praises the benefits of our new fitness app."
- ระบุโครงของโพสต์ที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงการใส่แท็กเพื่อกำหนดสไตล์ของโพสต์ เช่น การใช้แท็ก #Testimonial #SatisfiedCustomer #FitnessJourney
- ให้คำอธิบายเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ที่พอใจ และเน้นไปที่ประโยชน์หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อ่าน
- ติดตั้งคำบรรยายของวีดีโอที่จะแนบในโพสต์ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของการโปรโมต เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจและสนใจมากขึ้น

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1:
คำสั่ง: "Design a Facebook post featuring a customer testimonial video, where a satisfied user shares their personal experience and praises the benefits of our new skincare product."
ตัวอย่างคำสั่ง: "Create a post showcasing a testimonial video from a delighted customer, sharing their experience with our new skincare product. Include hashtags #Skincare #HappyCustomer #GlowingSkin."

Use Case 2:
คำสั่ง: "Design a Facebook post featuring a customer testimonial video, where a satisfied user shares their personal experience and praises the benefits of our language learning app."
ตัวอย่างคำสั่ง: "Craft a post highlighting a customer testimonial video, showcasing how our language learning app has transformed their language skills. Utilize hashtags #LanguageLearning #Testimonial #FluentSpeakers."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ