การออกแบบ AI ChatGPT Prompts การปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทาน: ลดต้นทุนและปรับปรุงเวลาการส่งมอบสินค้า

นำเสนอวิธีปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทานสำหรับ [ใส่สินค้า/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงเวลาการส่งมอบสินค้า คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่เชื่อมโยงกับวิธีการพัฒนาโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts การปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทาน: ลดต้นทุนและปรับปรุงเวลาการส่งมอบสินค้า

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Optimize the supply chain management for [insert product/idea/business/service] to reduce costs and improve delivery times."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างการตอบสนองที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทาน (supply chain management) สำหรับสินค้า/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการที่กำหนด (insert product/idea/business/service) เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงเวลาการส่งมอบสินค้า

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับ [insert product/idea/business/service] เพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
   - ระบุตัวแปรที่สำคัญ เช่น วิธีการลดต้นทุน, การปรับปรุงการจัดการสินค้า, หรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบ
   - ใส่ข้อมูลที่ต้องการให้มีการการวิเคราะห์หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: "Optimize the supply chain management for a global e-commerce platform to reduce costs and improve delivery times."
     - คำสั่ง: "Optimize the supply chain management for a global e-commerce platform to reduce costs and improve delivery times. Provide recommendations for streamlining logistics and enhancing order fulfillment."

   - Use Case 2: "Optimize the supply chain management for a pharmaceutical company to reduce costs and improve delivery times of life-saving medications."
     - คำสั่ง: "Optimize the supply chain management for a pharmaceutical company to reduce costs and improve delivery times of life-saving medications. Offer insights on efficient distribution and inventory management strategies."

ในการใช้คำสั่งนี้, ควรปรับแต่งเนื้อหาและรายละเอียดเพื่อให้ตรงกับบริบทและความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ