คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เขียนโพสต์บน Facebook ที่กล่าวถึงความเชื่อผิดๆ หรือความเข้าใจผิด! ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

เจ้าของธุรกิจต่างๆ สำหรับสินค้าหรือบริการที่มักมีข้อความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดจากผู้บริโภค นี่คือโพสต์ที่ช่วยให้เข้าใจได้ถูกต้อง ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์และการแก้ไขความไม่แม่นยำ

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เขียนโพสต์บน Facebook ที่กล่าวถึงความเชื่อผิดๆ หรือความเข้าใจผิด! ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Write a Facebook post addressing common myths or misconceptions about [insert product/service], providing factual information and dispelling any inaccuracies."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT เขียนโพสต์บน Facebook ที่เน้นการแก้ความคิดผิดโดยระบุข้อความผิดพลาดที่พบบ่อยหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใดก็ได้ โดยให้ข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์และแก้ไขความไม่แม่นยำ

3. วิธีการใช้:
   - เริ่มต้นโดยการระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการโพสต์เกี่ยวกับในเครื่องหมายวงเล็บ
   - ตั้งใจที่จะเน้นบทสรุปเรื่องที่มีความผิดพลาดที่พบบ่อยและสร้างเรื่องราวที่มีความถูกต้องและให้ข้อมูลที่สนับสนุน
   - ให้คำอธิบายเชิงประจักษ์และแสดงให้เห็นว่าข้อความที่ผิดพลาดมักจะทำให้ผู้ใช้สับสนหรือมีความเข้าใจผิด

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: โพสต์เกี่ยวกับการทำโฆษณาประกันชีวิต
     - คำสั่ง: "Write a Facebook post addressing common myths or misconceptions about life insurance, providing factual information and dispelling any inaccuracies."

   - Use Case 2: โพสต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีกันน้ำในสระว่ายน้ำ
     - คำสั่ง: "Write a Facebook post addressing common myths or misconceptions about pool waterproofing technology, providing factual information and dispelling any inaccuracies."

   - Use Case 3: โพสต์เกี่ยวกับการทำเล็บเจล
     - คำสั่ง: "Write a Facebook post addressing common myths or misconceptions about gel nail extensions, providing factual information and dispelling any inaccuracies."

โดยการใช้คำสั่งนี้และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดง คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และชัดเจนเพื่อแก้ไขความคิดผิดของผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ