วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างรายได้จากแอปการทำสมาธิด้วยคุณสมบัติพรีเมียม

คำสั่งที่จะช่วยให้ ChatGPT สร้างวิธีการเชื่อมโยงระบบพรีเมียมในแอปการทำสติ เพื่อเพิ่มรายได้จากผู้ใช้ โดยให้ผู้ใช้เข้าถึงคุณสมบัติพื้นฐานฟรีและสร้างกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้ใช้อัปเกรดเป็นสมาชิกพรีเมียม

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts  สร้างรายได้จากแอปการทำสมาธิด้วยคุณสมบัติพรีเมียม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Generate innovative methods for monetizing a mobile app for mindfulness meditation, integrating premium subscription features. Outline strategies for offering a freemium model with basic meditation sessions while enticing users to upgrade to premium subscriptions for access to advanced features, personalized meditation programs, and exclusive content."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างวิธีการที่สร้างสรรค์เพื่อทำกำไรจากแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้สำหรับการทำสติและการทำสติในสมอง โดยรวมคุณลักษณะสมัครสมาชิกพรีเมียมเข้าด้วยกัน เน้นให้มีโมเดล freemium ที่มีเฉพาะหัวข้อการทำสติพื้นฐานให้ใช้งานได้ฟรี แต่จะใช้กลยุทธ์ให้ผู้ใช้อัปเกรดเป็นสมาชิกพรีเมียมเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง โปรแกรมการทำสติที่กำหนดเอง และเนื้อหาพิเศษ

3. วิธีการใช้:
   - เริ่มต้นโดยการสร้างโมเดลการทำสติพื้นฐานที่ใช้งานได้ฟรีที่มีบทเรียนและการทำสติพื้นฐาน
   - ให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานแอปและรับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำสติ
   - จัดเตรียมเครื่องมือการตรวจสอบการใช้งานและข้อมูลของผู้ใช้เพื่อทราบความสนใจและพฤติกรรม
   - สร้างคุณลักษณะพิเศษและโปรแกรมการทำสติที่กำหนดเองที่สามารถเปิดใช้งานได้เฉพาะสำหรับสมาชิกพรีเมียม
   - สร้างเนื้อหาพิเศษเช่นวิดีโอที่แนะนำการทำสติหรือเนื้อหาบทเรียนพิเศษที่สมาชิกพรีเมียมสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น
   - ใช้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เพื่อโปรโมตคุณลักษณะพิเศษและการทำสติขั้นสูงเพื่อดึงดูดผู้ใช้ให้อัปเกรดเป็นสมาชิกพรีเมียม

4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: เสนอคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาการทำสติแบบที่กำหนดเอง
     - ChatGPT Prompt: "Generate ideas for exclusive premium features that enhance users' meditation experience and encourage them to subscribe."

   - Use Case 2: สร้างโปรแกรมการทำสติที่กำหนดเองตามความต้องการและเป้าหมายของผู้ใช้
     - ChatGPT Prompt: "Develop personalized meditation programs tailored to users' preferences, goals, and meditation experience level to increase engagement and retention."

   - Use Case 3: สร้างเนื้อหาพิเศษที่สมาชิกพรีเมียมสามารถเข้าถึงได้เท่านั้นเพื่อสร้างความน่าสนใจและเสนอแรงบันดาลใจ
     - ChatGPT Prompt: "Create exclusive content such as guided meditation videos, expert interviews, or mindfulness tips accessible only to premium members to increase the perceived value of premium subscription."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ