คำสั่ง AI ChatGPT Prompts วิธีการทำให้ช่อง YouTube เกี่ยวกับการทำอาหารสามารถทำรายได้

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำให้ช่อง YouTube ที่เน้นทำอาหารสามารถทำรายได้โดยรวม รวมถึงการทำงานร่วมกับบริษัทเพื่อสร้างความสัมพันธ์, การเจรจาเรื่องเงื่อนไข, การผสมผสานสูตรอาหารที่ได้รับการสนับสนุนเข้ากับวิดีโอการทำอาหาร และการสร้างโอกาสในการจัดงานทำอาหารแข่งขันหรือรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts วิธีการทำให้ช่อง YouTube เกี่ยวกับการทำอาหารสามารถทำรายได้

ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Provide strategies for monetizing a YouTube channel focused on cooking, including sponsored recipe collaborations. Detail how to approach brands for partnerships, negotiate terms, and seamlessly integrate sponsored recipes into cooking videos. Explore opportunities for sponsored cooking challenges or product reviews to engage the audience while monetizing the channel."

ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำให้ช่อง YouTube ที่เน้นทำอาหารสามารถทำรายได้ได้โดยรวม รวมถึงการทำงานร่วมกับบริษัทเพื่อสร้างความสัมพันธ์, การเจรจาเรื่องเงื่อนไข และการผสมผสานสูตรอาหารที่ได้รับการสนับสนุนเข้ากับวิดีโอการทำอาหาร โดยไม่ทำให้เกิดความไม่สมพันธ์ และการสำรวจโอกาสในการจัดงานทำอาหารแข่งขันหรือรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อชักชวนผู้ชมในขณะเดียวกันก็ทำให้ได้รายได้จากช่องของคุณด้วย

วิธีใช้:

1. การทำงานร่วมกับบริษัท: หากคุณต้องการทำงานร่วมกับบริษัทสำหรับการสนับสนุนสูตรอาหาร คุณควรทำการวิเคราะห์และเลือกบริษัทที่ตรงกับแนวทางของช่องของคุณ จากนั้นคุณสามารถเข้าสู่การติดต่อและเสนอความร่วมมือโดยอธิบายเป้าหมายและประโยชน์ที่คุณสามารถสร้างขึ้นได้จากการทำงานร่วมกัน

2. การเจรจาเรื่องเงื่อนไข: เมื่อคุณได้รับความสนใจจากบริษัท คุณต้องการเน้นการเจรจาเรื่องเงื่อนไขที่เป็นไปตามความต้องการของคุณและทำให้ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ การกำหนดเงื่อนไขเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทั้งคุณและบริษัทเกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

3. การผสมผสานสูตรอาหารที่ได้รับการสนับสนุน: เพื่อให้การผสมผสานสูตรอาหารที่ได้รับการสนับสนุนดูเป็นธรรมชาติและไม่โดนเพ้อเจ้อ คุณควรเน้นการทำให้สูตรอาหารเข้ากับเนื้อหาอื่น ๆ ในวิดีโอของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ และทำให้การสนับสนุนดูเหมือนส่วนหนึ่งของเนื้อหาโดยไม่สะดุดตา

4. การสร้างโอกาสในการจัดงานทำอาหารแข่งขันหรือรีวิวผลิตภัณฑ์: ในการสร้างโอกาสเพิ่มเติมในการทำรายได้จากช่องของคุณ คุณสามารถเสนอจัดงานทำอาหารแข่งขันหรือรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดยทำให้เหตุการณ์ดูน่าสนใจและชวนเชื่อมั่นผู้ชมให้มาร่วมกิจกรรม

ตัวอย่าง Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

1. Use Case: การติดต่อกับบริษัทสำหรับการสนับสนุนสูตรอาหาร
คำสั่ง: "เข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อและส

่งอีเมล์เพื่อเสนอความร่วมมือในการสร้างสูตรอาหารที่ได้รับการสนับสนุน"

2. Use Case: การเจรจาเงื่อนไข
คำสั่ง: "ตั้งราคาที่เหมาะสมและสร้างเงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อเสนอแก่บริษัทในการทำงานร่วมกัน"

3. Use Case: การผสมผสานสูตรอาหารที่ได้รับการสนับสนุน
คำสั่ง: "เขียนสคริปต์วิดีโอเพื่อแสดงสูตรอาหารที่ได้รับการสนับสนุนและผสมผสานให้อยู่ในสไตล์ของช่องของคุณ"

4. Use Case: การสร้างโอกาสในการจัดงานทำอาหารแข่งขัน
คำสั่ง: "สร้างโพสต์บนช่องสังคมออนไลน์เพื่อชวนผู้ชมมาร่วมการแข่งขันทำอาหารที่ได้รับการสนับสนุน"

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ