ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts วิธีการกำหนดรายได้จากบล็อกอาหารมังสวิรัติ: คำแนะนำเพื่อสร้างรายได้ด้วยสูตรอาหารมังสวิรัติและพันธมิตรการตลาด

ค้นพบวิธีการเพิ่มรายได้ให้กับบล็อกอาหารมังสวิรัติด้วยวิธีการสร้างสูตรอาหารอร่อยและสวยงามที่ใช้ส่วนผสมจากพืช รวมถึงการใช้สัญญาโฆษณาและการสนับสนุนสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนแบบแท้จริงจากบริษัทมังสวิรัติและความร่วมมือสมาชิกในการขายหนังสือตำรับอาหารมังสวิรัติ

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts  วิธีการกำหนดรายได้จากบล็อกอาหารมังสวิรัติ: คำแนะนำเพื่อสร้างรายได้ด้วยสูตรอาหารมังสวิรัติและพันธมิตรการตลาด

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Offer tips for monetizing a cooking blog specializing in vegan recipes, such as sponsored plant-based ingredient features and affiliate links to vegan cookbooks. Detail how to create delicious and visually appealing recipes using vegan ingredients, while incorporating sponsored content authentically. Explore opportunities for sponsored partnerships with vegan food brands, plant-based product companies, or cruelty-free cosmetics brands, as well as affiliate partnerships to earn commissions on sales of vegan products recommended on the blog."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกำหนดรายได้สำหรับบล็อกทำอาหารที่เน้นสูตรมังสวิรัติ เช่น การนำเสนอสูตรที่ใช้ส่วนผสมจากพืช และการสร้างลิงก์ช่วยเหลือการขายสู่หนังสือตำรับอาหารมังสวิรัติ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างสูตรอาหารที่อร่อยและสวยงามตามด้วยส่วนผสมมังสวิรัติ พร้อมการรวมเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริง เราจะสำรวจโอกาสในการเป็นพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์อาหารมังสวิรัติ บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์มังสวิรัติ หรือแบรนด์เครื่องสำอางที่ไม่ทำการทดลองกับสัตว์ รวมถึงโอกาสในการเป็นพาร์ทเนอร์ในโครงการร่วมมือเพื่อรับคอมมิชชันจากการขายผลิตภัณฑ์มังสวิรัติที่แนะนำบนบล็อก

3. แนะนำวิธีใช้:
   - กำหนดโฆษณาและการสนับสนุน: แนะนำการทำสัญญากับบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์มังสวิรัติเพื่อแสดงสูตรอาหารที่ใช้ส่วนผสมจากพืชในบล็อก และสร้างบทความที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงคุณค่าของผลิตภัณฑ์
   - การใช้ลิงก์สมาชิก: สร้างลิงก์สมาชิกกับหนังสือตำรับอาหารมังสวิรัติที่แนะนำในบล็อก เพื่อทำให้ได้รับคอมมิชชันจากการขายที่เกิดขึ้นผ่านลิงก์นั้น
   - การสร้างสูตรอาหาร: อธิบายวิธีการสร้างสูตรอาหารที่อร่อยและสวยงามโดยใช้ส่วนผสมมังสวิรัติ และแนะนำส่วนผสมแบบที่เป็นไปได้ที่สามารถซื้อได้จากพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการสนับสนุน

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: กำหนดโฆษณาและการสนับสนุน
     - คำสั่ง: "Provide tips on how to negotiate sponsored content deals with vegan food brands for featuring their plant-based products in recipes on the blog."

   - Use Case 2: การใช้ลิงก์สมาชิก
     - คำสั่ง: "Guide on incorporating affiliate links to recommended vegan cookbooks in blog posts, ensuring they seamlessly fit within the content."

   - Use Case 3: การสร้างสูตรอาหาร
     - คำสั่ง: "Offer advice on creating visually stunning vegan recipes using seasonal ingredients, integrating sponsored plant-based products tastefully."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ