เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างจดหมายข่าวให้พนักงานเพื่ออัปเดตข้อมูลบริษัท

คำสั่ง ChatGPT Prompts เรียกร้องให้สร้างจดหมายข่าวสำหรับพนักงานเพื่อให้พนักงานอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารของบริษัท รวมถึงกิจกรรมและประกาศสำคัญ

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างจดหมายข่าวให้พนักงานเพื่ออัปเดตข้อมูลบริษัท

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Compose a newsletter for employees to stay updated on company news, events, and important announcements."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ที่จะช่วยในการสร้างจดหมายข่าว (newsletter) สำหรับพนักงานของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารของบริษัท,กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง, และประกาศสำคัญ ในจดหมายข่าวนี้

3. แนะนำวิธีใช้:
เมื่อใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts นี้เพื่อสร้างจดหมายข่าวให้ติดตามขั้นตอนต่อไป:

- ตั้งชื่อและความต้องการ: แรกเริ่มคุณควรระบุชื่อของจดหมายข่าวและกำหนดความต้องการของคุณอย่างชัดเจน เช่น "สร้างจดหมายข่าวเพื่อพนักงานเพื่ออัปเดตข้อมูลบริษัท" นี้จะช่วยให้ ChatGPT เข้าใจภาระงานของคุณ

- ระบุหัวเรื่องหรือสาระสำคัญ: ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้เรียกร้องให้ ChatGPT ในข่าวสาร เช่น "ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดตัวสินค้าใหม่", "เน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้", "ทุกคนควรรับทราบข่าวสารสำคัญใหม่" และอื่น ๆ

- ระบุรูปแบบและลักษณะของจดหมายข่าว: คุณสามารถระบุวิธีที่คุณต้องการจดหมายข่าวจะมีลักษณะอย่างไร ทั้งการระบุรูปแบบของเนื้อหา, รูปภาพ, หรือการจัดวางเนื้อหาในจดหมายข่าว

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: สร้างจดหมายข่าวประจำเดือน
คำสั่ง: "Compose a newsletter for employees to stay updated on company news, events, and important announcements for the month of November."

Use Case 2: สร้างจดหมายข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวสินค้าใหม่
คำสั่ง: "Create a newsletter highlighting the launch of our new product and its features for employees to stay updated."

Use Case 3: สร้างจดหมายข่าวที่เน้นข่าวสารสำคัญ
คำสั่ง: "Compose a newsletter focusing on recent important developments and achievements in the company that all employees should be aware of."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ