วิธีการใช้ ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

ใช้คำสั่งนี้เพื่อสร้างอินโฟกราฟิกที่สรุปข้อมูลสำคัญและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการโปรโมทบนโซเชียลมีเดีย คุณสามารถกำหนดชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการลงในคำสั่งและปรับแต่งอินโฟกราฟิกเพื่อให้มีรูปแบบที่น่าสนใจและน่าชม.

วิธีการใช้ ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Create a one-page infographic summarizing the key features and benefits of our [insert product/service]. Make it visually appealing and easy to share on social media."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกร้อง ChatGPT ให้สร้างอินโฟกราฟิกที่ประมวลสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุ (ที่คุณต้องแทรกชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการลงในคำสั่ง) โดยใช้หน้ากระดาษเพียงหน้าเดียวเท่านั้น รูปแบบต้องทำให้มีส่วนข้อมูลสำคัญและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นอย่างดีและน่าสนใจในสื่อสังคม อินโฟกราฟิกนี้ควรสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนอื่น ๆ สามารถแบ่งปันในโซเชียลมีเดียได้อย่างง่าย.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ในการใช้คำสั่งนี้ให้แทนคำ "[insert product/service]" ด้วยชื่อของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการสร้างอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับมัน.
   - ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการให้รวมอยู่ในอินโฟกราฟิก เช่น คุณสามารถระบุสิ่งที่ต้องการให้เน้นเรื่องอะไร หรือข้อมูลอะไรที่สำคัญ.
   - หลังจากได้รับอินโฟกราฟิกที่สร้างขึ้นจาก ChatGPT คุณสามารถปรับแต่งอินโฟกราฟิกให้มีรูปแบบที่มองเห็นง่ายและน่าสนใจ โดยเพิ่มรูปภาพ, สี, ข้อความ, และสิ่งอื่น ๆ ที่จะช่วยให้อินโฟกราฟิกดูดความสนใจ.
   - หลังจากการปรับแต่งแล้ว คุณสามารถแบ่งปันอินโฟกราฟิกนี้ในโซเชียลมีเดียของคุณหรือให้คนอื่นแชร์ได้อย่างง่าย.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:
   - Use Case 1: สร้างอินโฟกราฟิกสำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ "สุขภาพที่ดี" ที่เน้นคุณสมบัติเชิงบวกของผลิตภัณฑ์ เช่น ออกกำลังกาย, โปรโตมที่สูง, และไม่มีสารกันบวม.
     คำสั่ง: "Create a one-page infographic summarizing the key features and benefits of our 'สุขภาพที่ดี' product. Make it visually appealing and easy to share on social media."

   - Use Case 2: สร้างอินโฟกราฟิกสำหรับบริการที่มีเป้าหมายให้ประหยัดเวลาและเงินให้กับลูกค้า "บริการจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง"
     คำสั่ง: "Create a one-page infographic summarizing the key features and benefits of our 'บริการจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง' service. Make it visually appealing and easy to share on social media."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ