เรียนรู้ สร้างคำโฆษณาที่มีประสิทธิภาพด้วยคำสั่ง ChatGPT Prompts

วิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างคำโฆษณาสั้นและน่าสนใจสำหรับสินค้าหรือบริการที่ต้องการ โดยระบุเป้าหมายและข้อมูลสำคัญ

เรียนรู้ สร้างคำโฆษณาที่มีประสิทธิภาพด้วยคำสั่ง ChatGPT Prompts

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดคือ: "Write a short and catchy tagline for our [insert product/service] that captures its essence and appeals to our target audience."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ให้ ChatGPT กำหนดคำโฆษณาที่สั้นและน่าสนใจสำหรับสินค้าหรือบริการที่ระบุให้ใส่เข้าไป ([insert product/service]) โดยคำโฆษณานี้ควรสามารถรับรู้ความสำคัญและแม้กระทั่งเรียกร้องให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณให้มากที่สุด เป็นคำโฆษณาที่ทรงพลังและชัดเจนเพื่อเอาชนะผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นด้วยการระบุสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการสร้างคำโฆษณาสำหรับในส่วนที่อยู่ในวงเล็บ [insert product/service].
   - ควรระบุเป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการรับฟังคำโฆษณานี้ คุณสามารถระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเช่นคุณสามารถระบุว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายเช่นอายุหรือสไตล์การใช้ชีวิตของพวกเขา
   - เพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างคำโฆษณาที่ดี ควรระบุสาระสำคัญหรือคุณค่าของสินค้าหรือบริการของคุณที่ควรถูกเน้นขึ้นในคำโฆษณา
   - ใช้คำสั่งนี้เพื่อขอคำโฆษณาและรอดูผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจาก ChatGPT แล้วตรวจสอบและปรับแก้ตามต้องการหากจำเป็น

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:
   Use Case 1: สร้างคำโฆษณาสำหรับเครื่องกาแฟอัตโนมัติ
   คำสั่ง: "Write a short and catchy tagline for our automatic coffee machine that captures its essence and appeals to coffee enthusiasts."

   Use Case 2: สร้างคำโฆษณาสำหรับแอพพลิเคชันการออกกำลังกาย
   คำสั่ง: "Write a short and catchy tagline for our fitness app that captures its essence and appeals to health-conscious individuals."

   Use Case 3: สร้างคำโฆษณาสำหรับร้านอาหารสไตล์ทานเที่ยง
   คำสั่ง: "Write a short and catchy tagline for our lunchtime eatery that captures its essence and appeals to working professionals looking for quick and delicious meals."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ