เรียนรู้การใช้ ChatGPT Prompts พัฒนาชุดคำถามสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งงานในบริษัท

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มามีวัตถุประสงค์ให้ ChatGPT พัฒนาชุดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานที่สนใจตำแหน่งงานในบริษัทของเรา โดยมุ่งเน้นการประเมินความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานนั้น รวมถึงการให้คำถามเน้นคุณสมบัติที่เราต้องการเห็นใจเพื่อหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับบทบาทในบริษัทของเรา

เรียนรู้การใช้ ChatGPT Prompts พัฒนาชุดคำถามสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งงานในบริษัท

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Develop a set of interview questions for potential candidates applying for the position of [insert job title] at our company. Focus on assessing relevant skills and experience."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่กำหนดให้ ChatGPT พัฒนาชุดของคำถามสำหรับการสัมภาษณ์กับผู้สมัครงานที่มีสิทธิ์สมัครงานในบริษัทของเรา โดยให้คำถามเน้นการประเมินความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ระบุ (job title) ในบริษัทของเรา ตัวอย่างงานที่อาจระบุได้คือ "Software Engineer," "Marketing Manager," "Sales Representative," หรืออื่น ๆ ตามที่เราต้องการ.

3. แนะนำวิธีใช้:
   ในการใช้คำสั่งนี้เพื่อให้ ChatGPT พัฒนาชุดคำถามสำหรับสัมภาษณ์, คุณสามารถทำตามขั้นตอนนี้:
   - แทน [insert job title] ด้วยตำแหน่งงานที่คุณต้องการสร้างคำถามสำหรับ เช่น "Product Manager," "Data Scientist," "Customer Service Representative," เป็นต้น.
   - ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้คำถามเน้นการประเมิน ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานนั้น แนะนำให้ระบุแท็ปิคอลคัดมาเลอร์ที่สำคัญสำหรับตำแหน่งงานนั้น เช่น สิ่งที่ต้องการให้รับข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางเทคนิคหรือทักษะระหว่างบุคคล.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:
   ตัวอย่าง Use Case 1: สร้างคำถามสำหรับตำแหน่งงาน "Data Scientist"
   - คำสั่ง: "Develop a set of interview questions for potential candidates applying for the position of Data Scientist at our company. Focus on assessing relevant technical skills and experience in data analysis and machine learning."

   ตัวอย่าง Use Case 2: สร้างคำถามสำหรับตำแหน่งงาน "Customer Service Representative"
   - คำสั่ง: "Develop a set of interview questions for potential candidates applying for the position of Customer Service Representative at our company. Focus on assessing relevant interpersonal skills, problem-solving abilities, and experience in handling customer inquiries."

   ในทั้งสองตัวอย่างนี้, คำสั่งที่กำหนดเป็นข้อบังคับสำหรับ ChatGPT เพื่อให้มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานและความสามารถที่เราต้องการให้คำถามเน้น.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ