เขียนคำสั่ง ChatGPT Prompts สร้างเรื่องราวความสำเร็จลูกค้า: ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์/บริการ

วิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ สื่อถึงประโยชน์ที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้า และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการของคุณ.

เขียนคำสั่ง ChatGPT Prompts สร้างเรื่องราวความสำเร็จลูกค้า: ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์/บริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Compose a series of customer success stories highlighting how our [insert product/service] has positively impacted their lives or businesses. Include quotes and specific results."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่สำเร็จของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท โดยเน้นที่ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมีผลดีต่อชีวิตหรือกิจการของลูกค้า และต้องรวมข้อคิดหรือคำพูดจากลูกค้า และผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้ไปยังลูกค้าที่มากขึ้น การนำเสนอเรื่องราวนี้สามารถช่วยในการโฆษณาและการตลาดของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ตั้งคำสั่งโดยใช้ชื่อของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแทน "[insert product/service]" เพื่อแน่ใจว่า ChatGPT จะเข้าใจว่าคุณกำลังพูดถึงอะไร.
   - เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่บริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณได้สร้างขึ้นมา เช่น ตัวเลข, ข้อมูลที่รองรับ, หรือข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ.
   - คุณสามารถเพิ่มคำขอบคุณหรือคำชมให้กับลูกค้าของคุณ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในเรื่องราวของลูกค้า.
   - แต่สำคัญที่สุดคือให้ ChatGPT รู้ว่าคุณต้องการเรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จจริงของลูกค้าและการกระทำที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณช่วยให้มีผลดี ควรให้คำสั่งมั่นใจและชัดเจน.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:
   
   **Use Case 1: บริษัทผลิตภัณฑ์อัดฟิล์มกันน้ำ**

   คำสั่ง: "Compose a series of customer success stories highlighting how our water-resistant film product has positively impacted their lives or businesses. Include quotes and specific results."

   **Use Case 2: บริษัทบริการตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย**

   คำสั่ง: "Compose a series of customer success stories highlighting how our network security audit service has positively impacted their businesses. Include quotes and specific results."

   **Use Case 3: บริษัทโฆษณาออนไลน์**

   คำสั่ง: "Compose a series of customer success stories highlighting how our online advertising platform has positively impacted their businesses. Include quotes and specific results."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ