เขียน Script ChatGPT Prompts สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์และบริการดีเทลสำหรับระยะเวลาหกเดือนถัดไป

วิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์และบริการที่รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปรับปรุงที่จะเกิดขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตามภายในระยะเวลาหกเดือนถัดไป

เขียน Script ChatGPT Prompts สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์และบริการดีเทลสำหรับระยะเวลาหกเดือนถัดไป

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Create a product roadmap detailing the upcoming features and enhancements for our [insert product/service] over the next six months."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้าง "product roadmap" หรือแผนงานผลิตภัณฑ์ที่รายละเอียด เกี่ยวกับคุณสมบัติและการปรับปรุงที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตาม (คุณจะต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการเองในบรรทัด [insert product/service]) ในระยะเวลาหกเดือนถัดไป

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุชื่อของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการสร้างแผนงานให้ ChatGPT ในส่วน "[insert product/service]" ตัวอย่าง เช่น "Create a product roadmap detailing the upcoming features and enhancements for our project management software over the next six months."

   - หลังจากที่คุณระบุชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้ว คำสั่งนี้จะร้องขอ ChatGPT ให้สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ที่รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปรับปรุงที่จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาหกเดือนถัดไป.

   - เพื่อให้คำสั่งนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรระบุคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปรับปรุงที่คุณต้องการให้ ChatGPT ระบุในแผนงาน รวมถึงการระบุวันที่ที่คุณต้องการเริ่มและสิ้นสุดแผนงาน (ระยะเวลาหกเดือน).

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:
   - Use Case 1: สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
     - คำสั่ง: "Create a product roadmap detailing the upcoming features and enhancements for our software development project over the next six months."
     - ตัวอย่างเสริม: "Please outline the major software features, bug fixes, and development milestones for the project. Specify the start and end dates of the roadmap."

   - Use Case 2: สร้างแผนงานบริการใหม่ในธุรกิจออนไลน์
     - คำสั่ง: "Create a product roadmap detailing the upcoming features and enhancements for our new online business service over the next six months."
     - ตัวอย่างเสริม: "Describe the key service features, improvements, and marketing strategies that will be implemented in the next six months. Include the start and end dates for this service roadmap."

   - Use Case 3: สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับอุปกรณ์ไอที
     - คำสั่ง: "Create a product roadmap detailing the upcoming features and enhancements for our new IT equipment over the next six months."
     - ตัวอย่างเสริม: "Please specify the technical specifications, design improvements, and expected release dates for the new IT equipment in the coming six months."

ขอคำแนะนำเพิ่มเติมหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts หรือขอแนวทางการระบุรายละเอียดในแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณในระยะเวลาหกเดือนถัดไปเพิ่มเติม

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ