การใช้ ChatGPT Prompts การนำเสนออุตสาหกรรมแข่งขัน: วิเคราะห์คู่แข่ง แข็งแกร่ง และโอกาส

ในบทความนี้เราจะศึกษาวิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อเขียนบทนำการนำเสนอที่เกี่ยวกับภาพรวมของการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยรวมถึงวิเคราะห์คู่แข่งหลัก ความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของพวกเขา และโอกาสสำหรับบริษัทของคุณ ในภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การใช้ ChatGPT Prompts การนำเสนออุตสาหกรรมแข่งขัน: วิเคราะห์คู่แข่ง แข็งแกร่ง และโอกาส

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดมาคือ: "Draft a presentation outlining the competitive landscape of our industry. Analyze key competitors, their strengths, weaknesses, and opportunities for our company."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ออกแบบมาเพื่อให้ ChatGPT ช่วยในการเขียนบทนำของงานนำเสนอ (presentation) ที่กล่าวถึงภาพรวมของการแข่งขันในอุตสาหกรรมของเรา. มองว่าคุณต้องการให้ ChatGPT เขียนเอกสารของการนำเสนอที่กล่าวถึงคู่แข่งหลักในอุตสาหกรรม, ความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของพวกเขา, และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นสำหรับบริษัทของคุณ.

3. แนะนำวิธีใช้:
   เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจและสร้างเอกสารของการนำเสนอที่เหมาะสมตามคำสั่งนี้, คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

   a. ให้คำสั่งชัดเจน: คำสั่งของคุณต้องระบุให้ ChatGPT ทราบว่าคุณต้องการให้เขียนบทนำการนำเสนอที่กล่าวถึงภาพรวมของการแข่งขันในอุตสาหกรรมของคุณ และวิเคราะห์คู่แข่งหลัก รวมถึงความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของพวกเขา และโอกาสสำหรับบริษัทของคุณ.

   b. ระบุข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสามารถระบุข้อมูลเฉพาะเพื่อช่วยให้ ChatGPT เข้าใจมากขึ้น เช่น ระบุว่าคุณอยากให้พูดถึงคู่แข่งหลักที่ใครเป็น, กล่าวถึงอุตสาหกรรมอะไร, หรือระบุความสำคัญของการวิเคราะห์นี้.

   c. ตรวจสอบและแก้ไข: หลังจากที่ ChatGPT สร้างข้อมูลเบื้องต้นให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตามที่คุณต้องการให้เหมาะสมมากที่สุด.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   a. Use Case 1: บทนำการนำเสนอที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
      คำสั่ง: "Draft a presentation outlining the competitive landscape of the Information Technology industry. Analyze key competitors, their strengths, weaknesses, and opportunities for our company."

   b. Use Case 2: บทนำการนำเสนอเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม
      คำสั่ง: "Prepare an introductory presentation discussing the competitive landscape of the hotel industry. Provide an analysis of major competitors, their strengths, weaknesses, and potential opportunities for our hotel chain."

   c. Use Case 3: บทนำการนำเสนอเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
      คำสั่ง: "Create an opening for a presentation that outlines the competitive landscape of the electric car manufacturing industry. Examine the key players, their strengths, weaknesses, and the potential opportunities for our electric car company."

   ในทุกกรณี, คำสั่งแต่ละรายการมีคำนำหน้าที่ชัดเจนและประโยคเสริมเพื่อช่วยให้ ChatGPT เข้าใจและสร้างเอกสารการนำเสนอที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ