เคล็ดลับการเขียน AI ChatGPT Prompts อินโฟกราฟิกสรุปประโยชน์หลักและวิธีเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน

คำสั่ง ChatGPT Prompts นี้เรียกร้องให้สร้างอินโฟกราฟิกที่สวยงามเพื่อสรุปประโยชน์หลักของโปรแกรมสะสมคะแนนและอธิบายวิธีการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ รายละเอียดและสไตล์ของอินโฟกราฟิกที่ต้องการสามารถระบุได้เพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้.

เคล็ดลับการเขียน  AI ChatGPT Prompts อินโฟกราฟิกสรุปประโยชน์หลักและวิธีเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Design a visually appealing infographic summarizing the key benefits of our loyalty program and how customers can participate."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ออกแบบอินโฟกราฟิกที่มีลักษณะที่สวยงามและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์หลักของโปรแกรมสะสมคะแนน (loyalty program) และวิธีการที่ลูกค้าสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้.

3. แนะนำวิธีใช้:
- เริ่มต้นด้วยคำเรียกร้อง "Design" เพื่อเน้นให้ ChatGPT ทราบว่าคุณต้องการผลลัพธ์ที่เป็นการออกแบบ.
- ระบุความสำคัญของข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงในอินโฟกราฟิก คือ "the key benefits of our loyalty program" และ "how customers can participate."
- ให้ ChatGPT ทราบว่าคุณต้องการอินโฟกราฟิกที่มีลักษณะที่สวยงาม ("visually appealing").
- คุณสามารถแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสไตล์หรือสีที่คุณต้องการให้ใช้ในอินโฟกราฟิก (ตัวอย่าง: "Create an infographic with a modern and vibrant design using our brand colors.")
- สามารถระบุขนาดหรือรูปแบบของอินโฟกราฟิก (ตัวอย่าง: "Design a square infographic suitable for social media sharing.")

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1:
คำสั่ง: "Design a visually appealing infographic summarizing the key benefits of our loyalty program and how customers can participate. The infographic should have a modern and minimalist design, primarily using our brand colors of blue and white."

ในกรณีนี้, คำสั่งระบุลักษณะของอินโฟกราฟิกที่ต้องการ ("modern and minimalist design") และสีที่ต้องการให้ใช้ ("brand colors of blue and white").

Use Case 2:
คำสั่ง: "Design an eye-catching infographic highlighting the key benefits of our loyalty program and explaining how customers can join. The design should be fun and engaging, suitable for sharing on social media platforms."

ในกรณีนี้, คำสั่งระบุลักษณะของอินโฟกราฟิก ("fun and engaging"), การเน้นให้เหมาะสำหรับการแชร์บนโซเชียลมีเดีย ("suitable for sharing on social media platforms") และเน้นให้มีความสนใจ ("eye-catching").

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ