เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างข่าวสารสำหรับสมาชิก: ข้อมูลและข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องมือสร้างข่าวสารจาก ChatGPT Prompts ที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาข่าวสารและข้อมูลล่าสุดเพื่อส่งถึงสมาชิกของคุณ ให้รายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องและน่าสนใจ ด้วยคำสั่ง 'Draft a newsletter for our subscribers, featuring the latest updates, news, and insights related to our industry and products.

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างข่าวสารสำหรับสมาชิก: ข้อมูลและข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ของเรา

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดมาคือ: "Draft a newsletter for our subscribers, featuring the latest updates, news, and insights related to our industry and products."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นคำขอให้ ChatGPT สร้างร่างจดหมายสำหรับผู้สมัครของเรา โดยให้รายงานข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งสามารถรวมข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมและสินค้าของบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ และส่งไปยังผู้สมัครในรูปแบบของจดหมายข่าว.

3. แนะนำวิธีใช้:
   เมื่อใช้คำสั่งนี้ในระบบ ChatGPT Prompts, ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ขององค์กรของคุณ เพื่อให้ระบบสามารถสร้างร่างจดหมายที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของคุณ. นอกจากนี้ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณต้องการจะรวมในจดหมายข่าว เช่นข้อมูลสำคัญที่ควรรวม, รูปแบบของข้อมูล (ข่าวสาร,ความคืบหน้า,ความรู้), และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: สร้างร่างจดหมายข่าวสำหรับบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
   คำสั่ง:
   "Draft a newsletter for our subscribers, featuring the latest updates, news, and insights related to our technology industry and products."

   Use Case 2: สร้างร่างจดหมายข่าวสำหรับองค์กรทางการแพทย์โดยเฉพาะ  
   คำสั่ง:
   "Compose a newsletter for our subscribers, focusing on recent developments, medical breakthroughs, and insights in the healthcare industry and our healthcare products."

   Use Case 3: สร้างร่างจดหมายข่าวสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ขายสินค้าความงาม  
   คำสั่ง:
   "Draft a newsletter for our subscribers, highlighting the latest beauty trends, product releases, and beauty industry insights related to our beauty products."

   การใช้คำสั่งนี้ในแต่ละกรณีจะช่วยให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาของจดหมายข่าวที่เหมาะสมและเน้นที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ขององค์กรของคุณในทุกกรณีและบรรลุผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้แก่ผู้สมัครของคุณ 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ