แนวทางการเขียน AI Chatgpt Prompt ออกแบบโปสเตอร์สำหรับเหตุการณ์ออนไลน์ของบริษัทของเรา

ใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างโปสเตอร์ที่น่าสนใจสำหรับเหตุการณ์ออนไลน์ที่จะถูกจัดแสดงโดยบริษัทของเรา โปสเตอร์นี้คาดหวังว่าจะถูกใช้เพื่อโฆษณาหรือสร้างความตระหนักให้กับกิจกรรมออนไลน์ของบริษัทของเรา ระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ เช่น ชื่อเหตุการณ์, วันที่, เวลา, ลำดับบทคุณสมบัติสำคัญ, ข้อมูลติดต่อ, และสีหรือสไตล์ที่คุณต้องการให้โปสเตอร์มี.

แนวทางการเขียน AI Chatgpt Prompt ออกแบบโปสเตอร์สำหรับเหตุการณ์ออนไลน์ของบริษัทของเรา

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดคือ "Design an eye-catching poster for an upcoming webinar or online event hosted by our company."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้อง ChatGPT ให้สร้างการออกแบบโปสเตอร์ที่น่าสนใจสำหรับเหตุการณ์ออนไลน์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะถูกจัดแสดงโดยบริษัทของเรา (our company) โปสเตอร์นี้คาดหวังว่าจะถูกใช้เพื่อโฆษณาหรือสร้างความตระหนักให้กับกิจกรรมออนไลน์ของบริษัทของเรา โดยการสร้างโปสเตอร์นี้ควรสร้างความน่าสนใจและเน้นให้ผู้ดูได้รับข้อมูลหรือรู้จักกิจกรรมอย่างชัดเจนผ่านการดีไซน์.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นด้วยการสว่าง ChatGPT เพื่อสร้างโปสเตอร์ โดยใช้คำสั่ง "Design an eye-catching poster for an upcoming webinar or online event hosted by our company."
   - คำสั่งมีข้อกำหนดที่เป็นการเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เพื่อช่วย ChatGPT ในการสร้างโปสเตอร์ที่มีความเน้นและสมบูรณ์.
   - คุณสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อของเหตุการณ์, วันที่และเวลา, คุณสมบัติสำคัญ, ข้อมูลติดต่อ, และสีหรือสไตล์ที่คุณต้องการให้โปสเตอร์มี.
   - ในกรณีที่คำสั่งไม่ได้สร้างโปสเตอร์ที่คุณต้องการ,คุณสามารถที่จะร้องขอการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนโดยใช้คำสั่งเพิ่มเติม.

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   - ตัวอย่างคำสั่ง 1: "Design a vibrant and informative poster for an upcoming online marketing webinar hosted by our company. Make sure to include the event's date (December 15th, 2023), time (10:00 AM - 2:00 PM), and the key speakers. Use a modern and professional design with a color scheme that matches our company's branding."

   - ตัวอย่างคำสั่ง 2: "Create a visually appealing poster for our virtual cooking class event scheduled for next month. Include the event name, date, time, and a mouthwatering image of a dish. Ensure that the design is warm and inviting with a hint of culinary creativity."

   - ตัวอย่างคำสั่ง 3: "Design an eye-catching poster for an upcoming online concert hosted by our company. Please emphasize the event name, date, time, featured artists, and the link to purchase tickets. Create a poster that reflects the music genre and excitement of the event."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ