เคล็ดลับการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลพกพาที่มีระบบติดตาม GPS และการแจ้งเตือนฉุกเฉิน

คำสั่ง ChatGPT Prompts นี้ชี้ให้สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่เน้นความปลอดภัยส่วนบุคคล มีการติดตามตำแหน่งผ่าน GPS และระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินอย่างทันท่วงที ด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่ต่างกัน เช่น การใช้ในกิจกรรมกลางแจ้ง, สถานการณ์ฉุกเฉิน, และการบริหารจัดการข้อมูลตำแหน่งอย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย

เคล็ดลับการเขียน  AI ChatGPT Prompts สร้างอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลพกพาที่มีระบบติดตาม GPS และการแจ้งเตือนฉุกเฉิน

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่งที่ให้มาคือ "Establish a [insert product] that is a personal safety wearable with GPS tracking and emergency alerts."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เป็นการให้ ChatGPT สร้างคำอธิบายหรือแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยมี GPS tracking และระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน

3. **วิธีใช้:**
   - เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการสร้าง เช่น คุณสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย, การติดตาม, และระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินที่คุณต้องการให้ ChatGPT สร้างขึ้นมา

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - *Use Case 1: การกิจกรรมกลางแจ้ง*
     - **คำสั่ง:** "Develop features for outdoor activities and public events, ensuring the [insert product] enhances personal safety in crowded areas."
   
   - *Use Case 2: การใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน*
     - **คำสั่ง:** "Design the [insert product] to activate emergency alerts automatically in situations like falls, sudden impact, or the detection of distress signals."
   
   - *Use Case 3: การบริหารจัดการข้อมูลตำแหน่ง*
     - **คำสั่ง:** "Incorporate a user-friendly interface to allow users to track and manage the GPS data collected by the [insert product], ensuring privacy and ease of use."

ผ่านขั้นตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว! อย่าลืมเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหากคุณต้องการข้อมูลที่มีความสอดคล้องมากขึ้นกับความต้องการของคุณ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ