แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์วีดีโอทัวร์สถานที่ทำงานและสถานที่ผลิตของบริษัทของคุณ

คำสั่งและแนะนำวิธีใช้สร้างสคริปต์สำหรับวีดีโอทัวร์เพื่อโชว์สถานที่ทำงานและสถานที่ผลิตของบริษัทของคุณ โดยเน้นที่รูปแบบการทำงานและสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ชมได้ทำความรู้จักกับบริษัทของคุณ.

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์วีดีโอทัวร์สถานที่ทำงานและสถานที่ผลิตของบริษัทของคุณ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Write a script for a video tour of our office space or production facilities, highlighting our work environment."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกร้องให้ระบบ ChatGPT ให้ข้อเสนอหรือคำแนะนำในรูปแบบของสคริปต์สำหรับการทำวีดีโอทัวร์ของสถานที่ทำงานหรือสถานที่ผลิตของบริษัท โดยต้องเน้นการเน้นที่รูปแบบการทำงานในบริษัทนี้ และให้ภาพรวมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ในสถานที่ทำงานนั้น.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - การเริ่มต้นควรจะเป็นการเรียกร้องอย่างชัดเจน ให้ ChatGPT เข้าใจว่าคุณต้องการสคริปต์สำหรับวีดีโอทัวร์ของสถานที่ทำงานหรือสถานที่ผลิต โดยเน้นที่รูปแบบการทำงานในบริษัทและสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจ.
   - คำสั่งต้องระบุว่าคุณต้องการสคริปต์เป็นภาษาอังกฤษ และเน้นการเน้นสถานที่ทำงานหรือสถานที่ผลิตของบริษัทของคุณ.
   - สามารถระบุเนื้อหาที่คุณต้องการเน้นในวีดีโอทัวร์ เช่น ระบุสถานที่ที่ต้องการให้เย้สามารถครอบคลุมทั้งออฟฟิศที่ทำงานและสถานที่ผลิต รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ต้องการให้เน้น เช่น ความสะอาด การจัดระเบียบ การมีอากาศที่ดี หรือความมีเพิ่มเติมที่ทำให้สถานที่น่าสนใจ.
   - คำสั่งอาจรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณ เช่น ประวัติ พันธกิจ หรือค่านิยมของบริษัทที่ควรนำเสนอในวีดีโอทัวร์.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

ตัวอย่างคำสั่ง: "Create a script for a video tour of our modern office space and production facilities, emphasizing the collaborative work environment, state-of-the-art equipment, and the importance of safety procedures."

- ในคำสั่งนี้ คุณร้องขอสคริปต์สำหรับวีดีโอทัวร์ที่จะเน้นสถานที่ทำงานและสถานที่ผลิตของบริษัทของคุณ
- คุณต้องการให้เน้นการร่วมงานร่วมกัน อุปกรณ์ที่ทันสมัย และความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัย
- คุณอาจรวมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอำนวยความสะดวกที่สถานที่ทำงาน การติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัย และการควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ผลิตเช่นการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเข้มงวด เพื่อให้มีความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและผลิต.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ