เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างควิซแบบโต้ตอบเพื่อสร้างความสนใจและเก็บข้อมูลการติดต่อบนเว็บไซต์

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาช่วยคุณสร้างควิซแบบโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อนำผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มาเข้าร่วมและรวบรวมข้อมูลการติดต่อเพื่อการติดต่อเพิ่มเติม

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างควิซแบบโต้ตอบเพื่อสร้างความสนใจและเก็บข้อมูลการติดต่อบนเว็บไซต์

ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Create an interactive quiz related to our industry or products to engage website visitors and collect leads."

ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งชุดนี้เรียกใช้ ChatGPT ให้สร้างคำถามแบบโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเพิ่มความน่าสนใจสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลการติดต่อของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยการสร้างการสนทนาแบบคำถามและคำตอบระหว่าง ChatGPT และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อสร้างประสบการณ์โต้ตอบแบบเกมให้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และเพิ่มโอกาสในการรวบรวมข้อมูลการติดต่อของพวกเขา.

วิธีใช้:

1. กำหนดความต้นแบบ: ก่อนที่จะเริ่มสร้างคำถามและคำตอบสำหรับควิซของคุณ ควรกำหนดความต้นแบบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของคุณที่คุณต้องการให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทราบเพิ่มเติม. ตรวจสอบว่าความต้นแบบมีข้อมูลหลักที่คุณต้องการสอบถามผู้เยี่ยมชมหรือคำถามที่คุณคาดหวังในควิซ.

2. สร้างคำถามและคำตอบ: ใช้คำสั่งเพื่อให้ ChatGPT สร้างคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับความต้นแบบของคุณ. เพื่อตรวจสอบความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และเก็บข้อมูลการติดต่อของพวกเขา ควรให้คำถามที่เป็นที่น่าสนใจและที่สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าในการติดต่อกับพวกเขา. นอกจากนี้คุณสามารถสร้างคำถามแบบเปิดหรือปิดที่มีคำตอบตายตัวหรือเปิดให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เลือกตอบตามความเร็วและความสนใจของพวกเขา.

3. รวมควิซในเว็บไซต์: นำควิซที่คุณสร้างมาแสดงบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและจุดประสงค์ของการเยี่ยมชมเว็บไซต์. ให้คำสั่งตัวอย่างและคำตอบที่ ChatGPT สร้างในส่วนนี้.

4. รวบรวมข้อมูลการติดต่อ: หลังจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ตอบคำถามในควิซ คุณสามารถใช้ข้อมูลการติดต่อที่คุณได้รับจากพวกเขาเพื่อติดต่อกับพวกเขาในอนาคตเพื่อสร้างโอกาสในการแปลงพวกเขาเป็นลีดหรือลูกค้าตามกำหนด.

ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:
คำสั่ง: "Create an interactive quiz related to our industry or products to engage website visitors and collect leads."

ตัวอย่างคำถามและคำตอบที่สามารถใช้:

คำถาม: "What is the main benefit of our product for businesses?"
คำตอบ: "Increased efficiency and cost savings."

คำถาม: "How does our industry-leading technology work?"
คำตอบ: "Our technology leverages AI and machine learning algorithms to optimize processes."

คำถาม: "Which of the following best describes your role in your organization?"
คำตอบ: "1. Executive 2. Manager 3.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ