วิธีใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้างสคริปต์วิดีโอโปรโมชั่น

บทความนี้จะแนะนำวิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts "Draft a script for a promotional video showcasing the benefits and applications of our [insert product/service]" เพื่อสร้างสคริปต์วิดีโอโปรโมชั่นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในรูปแบบวิดีโอ.

วิธีใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้างสคริปต์วิดีโอโปรโมชั่น

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่งชุด "Draft a script for a promotional video showcasing the benefits and applications of our [insert product/service]" เป็นคำสั่งที่ใช้เรียกร้อง ChatGPT ให้เขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอโปรโมชั่นที่แสดงเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราต้องการโฆษณาในวิดีโอนั้น คำสั่งนี้ต้องการให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาสคริปต์ในรูปแบบของวิดีโอโปรโมชั่นที่สามารถใช้ในการสร้างวิดีโอจริงหรือแสดงในการนำเสนอต่อผู้รับบริการหรือผู้เข้าชม.

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งชุดนี้มีหน้าที่ให้ ChatGPT พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราต้องการสร้างวิดีโอโปรโมชั่นและจะทำงานเหมือนกับการคิดสคริปต์ของวิดีโอโปรโมชั่น โดยการสร้างบทบาทของผู้เขียนสคริปต์. ChatGPT จะต้องคำนึงถึงประโยชน์และลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อเขียนสคริปต์ที่เข้าข่ายและน่าสนใจ.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - การเริ่มต้น: สามารถเริ่มต้นคำสั่งโดยการระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการสร้างวิดีโอโปรโมชั่น เช่น "Draft a script for a promotional video showcasing the benefits and applications of our new smartphone."
   - การระบุข้อมูลสำคัญ: แนะนำให้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่นคุณสมบัติที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้โดดเด่น, ประโยชน์ที่ผู้ใช้สามารถรับประทาน, และวิธีการใช้งานที่แตกต่าง.
   - สร้างรายละเอียด: ให้คำสั่งในรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจว่าคุณต้องการวิดีโอโปรโมชั่นที่ยิ่งใหญ่และมีข้อมูลมากมายหรือสร้างรายละเอียดให้น้อยลงตามความเหมาะสม.
   - ตรวจสอบและปรับปรุง: หลังจากเพียงพิจารณาเนื้อหาที่ ChatGPT สร้างขึ้น, ควรตรวจสอบและปรับปรุงสคริปต์ตามความต้องการของคุณ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: สร้างวิดีโอโปรโมชั่นสำหรับสินค้าใหม่
   ตัวอย่างคำสั่ง: "Draft a script for a promotional video showcasing the benefits and applications of our latest fitness tracker."

   Use Case 2: สร้างวิดีโอโปรโมชั่นสำหรับบริการใหม่
   ตัวอย่างคำสั่ง: "Draft a script for a promotional video showcasing the benefits and applications of our new on-demand streaming service."

   Use Case 3: สร้างวิดีโอโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการการแนะนำเพิ่มเติม
   ตัวอย่างคำสั่ง: "Draft a script for a promotional video showcasing the benefits and applications of our premium coffee subscription service."

ในทุกกรณี, คุณสามารถปรับแต่งคำสั่งเพื่อให้ตรงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการโฆษณาในวิดีโอโปรโมชั่นของคุณ. ไม่ลิมิตจากตัวอย่างข้างต้นเท่านั้นและสามารถปรับแต่งคำสั่งเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณในการสร้างสคริปต์วิดีโอโปรโมชั่นที่เหมาะสมและน่าสนใจ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ