การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อดึงข้อมูลโครงสร้างรายได้ใน Business Model Canvas (BMC)

บทความนี้จะแนะนำวิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างข้อมูลโครงสร้างรายได้ใน Business Model Canvas (BMC) โดยแบ่งแยกรายได้เป็นสตรีมหลัก รอง และสตรีมที่เป็นไปได้ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุ ตัวอย่างการใช้งานและขั้นตอนการสร้างข้อมูล BMC จะถูกนำเสนอเพื่อเข้าใจและปรับใช้ในบริบทต่าง ๆ

การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อดึงข้อมูลโครงสร้างรายได้ใน Business Model Canvas (BMC)
**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
"Provide a breakdown of the revenue mix in BMC, categorizing revenue streams into primary, secondary, and potential new streams for [insert product/service]."
 
**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างการตอบสนองที่บอกถึงโครงสร้างรายได้ใน Business Model Canvas (BMC) โดยแบ่งประเภทสตรีมรายได้เป็นหลัก รอง และสตรีมที่เป็นไปได้ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุใน [insert product/service].
 
**3. แนะนำวิธีใช้:**
- เริ่มต้นด้วยการระบุชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการให้ ChatGPT สร้างข้อมูล BMC โดยใส่ใน [insert product/service].
- ระบุข้อมูลที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสตรีมรายได้ ซึ่งประกอบไปด้วยสตรีมหลัก (Primary), สตรีมรอง (Secondary), และสตรีมที่เป็นไปได้ใหม่ (Potential new streams).
- สามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละสตรีมรายได้ เช่น วิธีการทำให้มีรายได้ และองค์ประกอบหลักของแต่ละสตรีม.
 
**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**
  
***Use Case 1: สินค้าดิจิทัล***
- **คำสั่ง:**
  "Provide a breakdown of the revenue mix in BMC, categorizing revenue streams into primary, secondary, and potential new streams for our digital product line."
- **ตัวอย่างคำตอบ:**
  For our digital product line:
  Primary Revenue Stream: Direct Sales through Online Platforms
  Secondary Revenue Stream: Subscription-based Services
  Potential New Streams: In-app Purchases, Licensing to Third-party Platforms
 
***Use Case 2: บริการคลาวด์***
- **คำสั่ง:**
  "Provide a breakdown of the revenue mix in BMC, categorizing revenue streams into primary, secondary, and potential new streams for our cloud-based services."
- **ตัวอย่างคำตอบ:**
  For our cloud-based services:
  Primary Revenue Stream: Monthly Subscription Fees
  Secondary Revenue Stream: Data Storage and Retrieval Charges
  Potential New Streams: Partnering with Integration Platforms, Consulting Services
 
คำสั่งที่แน่ใจและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและครอบคลุมทั้งหมดตามความต้องการของคำสั่ง ChatGPT Prompts นี้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ