เปิดเผยเคล็ดลับ AI ChatGPT Prompts สร้างนวัตกรรม: ผลิตภัณฑ์แปลภาษาพกพาสำหรับนักเดินทาง

เปิดโลกของนวัตกรรมด้วย ChatGPT! คำสั่งที่เรียกให้สร้างความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์, เน้นที่เครื่องแปลภาษาพกพาขนาดกะทัดรัดสำหรับนักเดินทาง. ในที่นี้, คุณสามารถปรับเปลี่ยน [insert product] เพื่อให้เข้ากับความต้องการของคุณ. คำสั่งที่สามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม, ลักษณะทางดีไซน์, หรือฟังก์ชันพิเศษได้ตามที่คุณต้องการ!

เปิดเผยเคล็ดลับ AI ChatGPT Prompts สร้างนวัตกรรม: ผลิตภัณฑ์แปลภาษาพกพาสำหรับนักเดินทาง

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **คำสั่ง:** "Innovate a [insert product] that’s a compact, handheld language translator for travelers."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเครื่องแปลภาษาพกพาที่ขนาดกะทัดรัดสำหรับนักเดินทาง

3. **วิธีการใช้:**
   - สำหรับการใช้คำสั่งนี้, คุณสามารถเปลี่ยน [insert product] เป็นชนิดของผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ, เช่น "Innovate a smartwatch," "Innovate a travel-friendly camera," เป็นต้น. นอกจากนี้, คำสั่งเติมเต็มยังสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ต้องการ, ลักษณะทางดีไซน์, หรือฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจง

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: สร้าง Smartwatch สำหรับนักเดินทาง**
     - *คำสั่ง:* "Innovate a smartwatch that's a compact, handheld language translator for travelers. Include features like real-time translation, voice recognition, and offline language packs."

   - **Use Case 2: พัฒนากล้องถ่ายภาพที่เหมาะสำหรับนักเดินทาง**
     - *คำสั่ง:* "Innovate a travel-friendly camera that's a compact, handheld language translator for travelers. Consider incorporating features like image recognition for signs and menus, language learning functionalities, and easy sharing of translated content."

   - **Use Case 3: สร้างโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชันแปลภาษาพกพา**
     - *คำสั่ง:* "Innovate a smartphone that's a compact, handheld language translator for travelers. Integrate features such as multilingual keyboard, augmented reality translation, and collaboration tools for language exchange."

ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้คำตอบที่ถูกต้องตามที่ต้องการ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ