เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างแบบฉบับอีเมล์ Lead Nurturing Campaign สำหรับผลิตภัณฑ์/บริการของเรา

ใช้บริการ ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแบบฉบับอีเมล์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสำหรับแคมเปญ Lead Nurturing ของเรา ที่จะช่วยนำลูกค้าทางไปสู่การตัดสินใจในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างแบบฉบับอีเมล์ Lead Nurturing Campaign สำหรับผลิตภัณฑ์/บริการของเรา

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่งที่ใช้: "Draft a series of email templates for a lead nurturing campaign to guide potential customers through the decision-making process for our [insert product/service]."
   - มีการให้แนวทางเรื่องการเขียนอีเมล์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาลูกค้าผ่านกระบวนการตัดสินใจในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำลังขาย

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - ในที่นี้, คำสั่งนี้หมายถึงการขอให้ ChatGPT ช่วยในการสร้างแบบฉบับอีเมล์หลายรูปแบบที่ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการสร้างลูกค้าในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทของเรามีให้บริการ

3. **วิธีการใช้:**
   - เริ่มต้นโดยเรียกใช้ ChatGPT ด้วยคำสั่งที่ระบุ: "Draft a series of email templates for a lead nurturing campaign to guide potential customers through the decision-making process for our [insert product/service]."
   - ระบุข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการให้สร้างอีเมล์
   - ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมถ้าต้องการ อาจจะเพิ่มเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์, หรือข้อดีที่ต่างๆ

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: สร้างอีเมล์ต้อนรับใหม่:**
     - คำสั่ง: "Draft a welcome email template to introduce new leads to our [insert product/service] and highlight key features."

   - **Use Case 2: อีเมล์ติดตามหลังจากการทดลองใช้:**
     - คำสั่ง: "Create a follow-up email template to be sent after a lead has tried a demo or trial of our [insert product/service], emphasizing benefits and encouraging a purchase decision."

   - **Use Case 3: ข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจ:**
     - คำสั่ง: "Draft a special offer email template for leads who have not yet made a decision on using our [insert product/service], focusing on exclusive deals or promotions."
     
**การทำงานตามขั้นตอน:**
   - ให้ ChatGPT ทำงานตามขั้นตอน โดยการขอให้ทำตามลำดับของ Use Cases เพื่อสร้างชุดอีเมล์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับแคมเปญ lead nurturing campaign ในการนำลูกค้าผ่านกระบวนการตัดสินใจในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ